Kokonaisvaltaista lähetystyötä

 

Lähetystyöstä keskusteltaessa toistuu puheessa usein toteamus, että lähetystyön on oltava kokonaisvaltaista. Tällä tarkoitetaan sitä, että työn on otettava huomioon koko ihminen tai koko ihmisryhmä kaikkine tarpeineen. Tarpeet eivät ole vain hengellisiä. Kun ihmisellä on nälkä, hänelle on annettava ruokaa, kun hän on koditon, hänelle on tarjottava katto pään päälle. Kun jokin ihmisryhmä on yhteiskunnallisesti sorrettu, on sille pyrittävä hankkimaan oikeutta.

Usein vaikuttaa siltä, että lähetystyön kokonaisvaltaisuutta korostettaessa itse asiassa tarkoitetaan sitä, että varsinaista anteeksiantamuksen evankeliumin julistamista ei edes tarvita, vaan lähetystyön pitäisi keskittyä lähinnä kansainväliseen diakoniaan tai yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseen, siis auttamiseen ajallisissa asioissa. Tämän näkemyksen taustalla lienee kaksikin syytä. Ensiksi, yhä useammin ajatellaan, että kaikki uskonnot ovat lopulta saman arvoisia ja johtavat samaan päämäärään. Kristusta ei enää pidetä ainutlaatuisena. Toiseksi, yhä useammin myös ajatellaan, ettei kuoleman jälkeen ole enää mitään, ja jos on, niin kaikki kuitenkin pääsevät taivaaseen. Näistä kahdesta seuraa luonnollisesti johtopäätös, että meidän tehtävämme on ennen kaikkea auttaa ihmisiä heidän ajallisessa hädässään.

Sansa Neliöb. 13.2.-12.3.

Mutta jos sittenkin on totta, että iankaikkisuudessa on kaksi vaihtoehtoa, ja vain usko Jeesukseen syntien anteeksiantajana on tie iankaikkiseen elämään? Silloinhan jokaisen ihmisen suurin tarve on oppia tuntemaan Jeesus Vapahtajana, ja silloin myös lähetystyön tärkein tehtävä on julistaa evankeliumia Jeesuksen rististä ja ylösnousemuksesta. Sitä me tahdomme tehdä.

Ilman muuta lähetystyön on oltava kokonaisvaltaista. Työn esikuvana on Jeesuksen toiminta. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja antoi syntejä anteeksi, mutta hän myös auttoi ihmisiä heidän ajallisissa ahdingoissaan. Kristillinen rakkaus ei voi sulkea silmiään ihmisen hädältä. Julistus ja auttamistyö kulkevat käsi kädessä, mutta tärkeysjärjestyksen tulee olla oikea. Sitä paitsi, auttamistyötä maailmassa tekee lukematon määrä erilaisia järjestöjä, mutta vain Kristuksen kirkolla on jaettavana iankaikkisen pelastuksen sanoma.