Kirkko on asetettava syytteeseen

 

Helsingin poliisilaitokselle on käynyt harmillinen ja nolo kömmähdys. Vaikkakin Päivi Räsästä on mediassa yleisesti pidetty kirkon pääasiallisena tiedottajana, niin se, että laitoksen komisario (ent. vihreä, nyk. väritön) ryhtyy tutkimaan häntä Raamatun mahdollisesti sisältämästä kiihotuksesta kansanryhmää kohtaan, ei edusta sellaista harkinnan ja päättelykyvyn tasoa, mitä meidän veronmaksajien olisi oikeus odottaa poliisin tutkijoilta. Päivi Räsänen ei tietääkseni ole sen enempää kirjoittanut kuin julkaissutkaan Raamattua, vaan tuo kauhea rikos on tapahtunut aivan muiden toimesta.

Pikainen vilkaisu Raamatun sisällysluetteloon olisi osoittanut, ettei Päivi Räsästä löydy sen kirjoittajista, jotka näin tasa-arvoisen oikeudentulkinnan näkökulmasta olivat erityisen paheksuttavalla tavalla kaikki miehiä – all male! Wikipedian mukaan Raamattu on kirjoitettu n. 2000-3000 vuotta sitten, joten rikosoikeudellisesti kirjoittajien teko lienee kuitenkin vanhentunut.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

Yleinen oikeuskäytäntö mahdollistaa myös julkaisijan saattamisen oikeudelliseen vastuuseen painetusta sanasta, ja silloin poliisin olisi syytä – jälleen – mennä Raamatun alkulehdille. Sieltä nimittäin käy ilmi, että  tuo viheliäinen taho, joka on vastuussa tämän vihapuheen kääntämisestä suomen kielelle ja julkaisemisesta, on Suomen evankelis-luterilainen kirkko, tarkemmin sanoen sen kirkolliskokous. Itse asiassa nämä tahot ovat ilkeämielisyyttään ja harkitsemattomuuttaan julkaisseet jopa useampia käännöksiä tuosta hirvittävästä ja yhteiskuntaamme mädättävästä teoksesta. Viimeisin käännös on niinkin tuore kuin vuodelta 1992 ja kirkko julkeaa levittää sitä kaikkien saataville ja vieläpä ilmaiseksi myös internetissä osoitteessa https://evl.fi/tutki-uskoa/kirjat/raamattu.

Vastuu vihapuheen levittämisestä ei kuitenkaan ole yksinomaan kirkolla, vaan se on värvännyt avukseen muitakin kätyreitä, jotka hoitavat tuon myrkyllisen aineiston levityksen pahaa-aavistamattomille kansalaisille ja maassa muutoin oleskeleville. Näiden joukossa ovat lukuisten uskonnollisten tahojen lisäksi mm. Prisma-tavaratalot, Citymarketit, Akateeminen kirjakauppa, Suomalainen kirjakauppa, Rosebud ja lukemattomat muut hyvässä uskossa toimivat verkkokaupat ym. tahot. Tai ehkä usko-sanan käyttäminen tässä yhteydessä oli väärä, mutta olkoot. Lisäksi luotettavien tietojen mukaan mm. ABC-liikennekeskuksissa lapsille tarkoitettua kuvaraamattua on myyty jopa alennettuun hintaan!

Koska em. kauppaliikkeet ovat ryhtyneet kirkon kanssa tähän salaliittoon huomattava taloudellinen voitto mielessään, heidän saamansa tuotot pitää tuomita valtiolle menetettäväksi saatuna rikoshyötynä.

Luterilaista kirkkoa ei kuitenkaan tule yksinään saattaa vastuuseen Raamatun kääntämisestä ja levityksestä, vaan samaan oikeussaliin on ehdottomasti raahattava myös helluntailaisen Raamattu kansalle ry:n ja Aikamedia Oy:n edustajat, jotka ovat vastuussa vuonna 2018 julkaistusta raamatunkäännöksestä. Tätä tekoa pahentaa se, että varsinaisten pyhien kirjoitusten ohella niitä vielä yritetään selittää ja kommentoida, ja tuotepakettiin sisältyy myös suurennuslasi, jotta mahdollisimman suuri osa kirjaan tarttuvista näkisi ja ymmärtäisi lukemaansa paremmin.

Syytettyjen joukosta ei pidä myöskään unohtaa monikansallisia Gideoneja, jotka jakavat Raamattuja ilmaiseksi oppilaitoksiin, hotelleihin ja jopa puolustusvoimiemme pelokkaille ja puolustuskyvyttömille alokkaille.

Suomalaisittain kaiken pahan alkujuuri on kuitenkin jopa oman liputuspäivän saanut ja Turun piispanakin toiminut Mikael Agricola, mutta häntä ei ilmeisesti enää saada vastuuseen vuonna 1548 julkaistusta ensimmäisestä suomenkielisestä raamatunkäännöksestä. Tekstistä loukkaantuneet voivat kuitenkin hakea kärsimästään mielipahasta korvauksia hänen perikunnaltaan. Toissijaisesti korvaushakemus tulisi osoittaa Turun tuomiokapitulille. Lisäksi tulisi tehdä kansalaisaloite Agricolan päivän poistamiseksi virallisesta kalenterista, etenkin koska se ei ole työmarkkinaosapuolten hyväksymä palkallinen vapaapäivä.

Koska Raamatun ja sen eri käännösten takavarikoiminen kansalaisilta tulee olemaan erittäin haastava ja viranomaisia työllistävä tehtävä, poliisin tulisi pyytää apua Interpolilta ja sen kautta erityisesti iranilaisilta, kiinalaisilta, malesialaisilta, pohjoiskorealaisilta ja saudiarabialaisilta kollegoiltaan. Myös Pietarin (huom. ei apostoli Pietari vaan ent. Leningrad) poliisin palveluksessa on edelleen kunnianarvoisan Neuvostoliiton aikaisen poliisi- ja miliisilaitoksen ansioituneita upseereita, joilla on vuosikymmenten kokemus Raamattujen takavarikoinnista ja niiden omistajien ja jakelijoiden kiinniottamisesta ja tunnustuksen saamisesta moninaisin keinoin. Myös em. maiden tuomioistuinten edustajia kannattaa konsultoida, koska heillä on tiedossaan parhaat käytännöt näiden yhteiskunnan vihollisten tuomitsemisesta.

Komisarion kannalta asian tekee kuitenkin kiusalliseksi se, että Raamattu nauttii Suomessa lain suojaa. Kirkkolain mukaan Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, ja kirkolliskokouksen tehtävänä on hyväksyä ja määrätä käyttöön otettavaksi raamatunkäännös. Eikä tässä kaikki, sillä myös uskonnonvapauslaki, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä YK:n ihmisoikeusjulistus antavat – tai ovat ainakin tähän saakka antaneet – kansalaisille vapauden pitää hallussaan ja lukea Raamattua ja jopa uskoa lukemaansa.

Asian saattaa tehdä kiusalliseksi se, että luterilaiseen kirkkoon kuuluu edelleen n. 70% kansalaisista, ehkäpä myös arvoisa komisario itse. Jos näin olisi, hänen tulisi luonnollisesti erota kirkosta, ainakin asian tutkimisen ajaksi.

Varmaankin huomasit, että kirjoitin edellä olevan hieman ironisella ja sarkastisella tyylilajilla, mutta itse asia on äärimmäisen vakava.

Se, että viranomaiset edes suostuvat tutkimaan Raamatussa ilmoitettua Jumalan Sanaa vihapuheena ja pitävät prosessia auki viikkotolkulla, on käsittämätöntä. Se kertoo myös pienen mutta kovaäänisen ja häikäilemättömän väestönosan vaikutusvallasta, joka saa tukea yhteiskuntamme ylimmillä portailla olevilta, joko näiden tietoisena valintana tai pelokkuuttaan.

Toisaalta tämän ei pitäisi tulla uskoville yllätyksenä, sillä Jeesus itse kertoi evankeliumeissa (Matt. 5:11-12 ja Joh. 15:20-21) mitä tuleman pitää:

Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

Muistakaa, mitä teille sanoin: ei palvelija ole herraansa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden, siksi etteivät tunne häntä, joka on minut lähettänyt.

Jeesuksen mukaan hänen seuraajiensa vainoaminen perustuu siihen, etteivät nämä vainoajat tunne Jumalaa. Nyt on kirkon viimeinen mahdollisuus palata uskonsa juurille, ryhtyä opettamaan väärentämätöntä sanaa ja puolustamaan Raamatun arvovaltaa, toisin sanoen auttaa suomalaisia tuntemaan Jumala.

Vai onko Päivi Räsänen ainut luterilaisen kirkon jäsen, joka uskaltaa siitä julkisuudessa puhua?

Jos kirkko laistaa tästä vastuusta, sen piispat ja papit tulevat eräänä päivänä tekemään siitä(kin) tiliä Jumalan  edessä, ei kollektiivina vaan yksilöinä, ja samassa jonossa olemme me muutkin (Room. 14:10-12):

Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu: – Niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.

Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.

Ja lopuksi vielä ulkoa opeteltava muistolause meille kaikille (Matt. 5:44):

Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia.