Elämäntaito: Lentokonemekaanikon hämmästyttävä ura: Mediatalon toimitusjohtaja Olavi Kumpulainen on nyt myös lähetyslentäjien puheenjohtaja

Kirjablogi: Väkeviä teesejä uskontunnustuksesta

 

Lauri Vartiainen, Teesejä uskontunnustuksesta, Perussanoma, 2017

Mitä me ajattelemme ja uskomme aikuisten oikeasti, kun me jumalanpalveluksessa yhdymme uskontunnustukseen? Onko uskontunnustuksessa kyse todesta otettavasta ja kristinuskon kannalta keskeisestä asiasta? Vai osallistummeko me vain vertauskuvalliseen rituaaliin, jossa hiotuin sanakääntein toistetaan sukupolvesta toiseen samaa runollista tekstiä?

Perheniemi neliöb. vkot 21-22. MJa

Jos mieleen on edes kerran noussut tuon tapaisia ajatuksia, niin Lauri Vartiaisen kirja on syytä ottaa käteen ja lukea huolella. Teeseissä tehdään selväksi, että uskontunnustuksissa on tiivistettynä kristinuskon tärkeimmät ja keskeisimmät asiat. Tässä muutama poiminta teeseistä:

1  Teesi: Apostolinen uskontunnustus on todellakin apostolinen: Uskontunnustuksissa ei ole ainuttakaan kohtaa, joka ei nousisi koko Raamatusta sekä apostolien ja heidän oppilaittensa opetuksesta.

2. Teesi: Uskon sääntö ja uskontunnustus julistavat samaa sanomaa: Sataluvun kristitty tunnistaisi helposti meidän käyttämiemme uskontunnustusten rakenteen ja sisällön ja osaisi sydämestään yhtyä niiden julistamaan uskoon.

3. Teesi: Uskontunnustus on alkuvuosisadoista asti ollut kristittyjen uskolle luovuttamaton: Varhainen kirkko oli marttyyrien kirkko. Siksi ketään ei haluttu kastaa kristinuskoon, ennen kuin oltiin varmoja siitä, että hän tiesi mihin oli ryhtymässä.

4. Teesi: Uskontunnustus on Raamattu pienoiskoossa: ”Uskontunnustukseen tiivistyy kaikki, mitä meidän on uskottava päästäksemme iankaikkiseen autuuteen.”

5. Teesi: Uskontunnustus julistaa kolmiyhteistä Jumalaa: Nikean uskontunnustusta ei sorvattu komiteatyönä vuonna 325 kirkolliskokouksessa tai edes sitä varten. Sen takana on ikivanha kristillinen kastetunnustus.

6. Teesi: Kristus on Raamatun ja siksi myös uskontunnustuksen keskus: Varhaisille kristityille Jeesus Kristus oli koko Raamatun, myös Vanhan testamentin, keskus ja tärkeä sisältö. Niin opettaa myös Jeesus itse Uudessa testamentissa.

7. Teesi: Uskollisuus uskonpuhdistukselle merkitsee uskollisuutta uskontunnustukselle: Oikea uskonpuhdistus merkitsee aina paluuta uskon pysyvälle pohjalle; Raamattuun ja kolmeen vanhaan uskontunnustukseen.

8. Teesi: Uskontunnustus on tarkoitettu totuutena vastaanotettavaksi: Uskontunnustus on kristittyjä yhdistävä tunnusmerkki, symboli ja lippu, eikä vain kaunista runoutta, aikansa elänyt reliikki tai kuvaannollista ilmaisua.

9. Teesi: Uskontunnustus on yhtä ajankohtainen kuin syntyessään; Jos haluamme elää todeksi samaa uskoa kuin apostolit ja heidän oppilaansa, on heidän uskonsa ydin myös meidän uskomme ydin. Emme tarvitse kristillisen uskon radikaalia uudelleen tulkitsemista vaan pysymistä Raamatun, uskontunnustusten ja tunnustuskirjojen ilmaisemassa uskossa.

Yhteenveto

Kirjasarja Uskonpuhdistuksen sanoma tänään, jonka viides teos on Teesejä uskontunnustuksesta, saa kiitosta ulkoasustaan, selkeydestään ja linjakkuudestaan. Kirjoissa on sivuja sen verran vähän, että myös tavallinen seurakuntalainen jaksaa hyvin ne lukea. Teesien muodossa esille otetut asiat käsitellään lyhyesti, selkeästi ja mielenkiintoisesti. Teesien perusrakenteella sarjan kokonaisuus säilyy yhdenmukaisena, vaikka kirjoilla on eri kirjoittajia.