KIRJABLOGI: Rohkaiseva ja Kristus keskeinen Ilmestyskirja

 

Kari Valkonen,  Kirkkautta kohti,  Näköaloja Ilmestyskirjaan,  TV7 Kustannus, 2018

Kari Valkonen on vuosien ajan pitänyt seurakunnissa luentoja Ilmestyskirjasta. Hänen vankka kokemuksensa Raamatun kenties kiistellyimmän kirjan sisällöstä, rakenteesta ja sanomasta ei ole tuonut tekstiin ylhäältäpäin opettamisen tuntua. Täydellä syyllä voidaan sanoa, että hänellä on kirjassaan hyvin nöyrä ote. Hän antaa tekstissään sopivasti tilaa myös omista tulkinnoistaan poikkeaville näkemyksille. Sen sijaan, että innostuisi oppimestariksi, hän kutsuu lukijansa löytöretkelle, joka tehdään Ilmestyskirjaan rukoillen, palvoen ja ihmetellen.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Toinen kirjaa leimaava piirre on tekstin valoisuus ja tulkintojen rohkaiseva ote. Ilmestyskirjan tehtävänä ei Kari Valkosen mielestä ole pelotella viimeisten aikojen kauhunäyillä, vainoilla eikä taistelujen verisyydellä. Kari Valkosen mukaan Ilmestyskirjan keskeisin ja tärkein sanoma löytyy aivan muualta: Jeesus tulee takaisin. Sen myötä hänen seuraajilleen tulee suuri ilon aika. Jeesuksen hylänneille tuo sama aika tulee olemaan vaivan ja pelon aika.

Ilmestyskirjan tapahtumista on suuri joukko erilaisia tulkintoja. Kirjassa kerrotaan Kari Valkosen näkemysten lisäksi myös muista tavoista hahmottaa kertomusten merkitystä. Paikoin kirjoittaja on laittanut joidenkin omien näkemystensä perään kysymysmerkin merkiksi siitä, että asia voi olla noin, tai se voidaan tulkita myös jollain toisella tavalla.

Kari Valkonen tulkitsee Ilmestyskirjaa käyttäen apuna Raamatun muita tekstejä. Vanhan testamentin kirjoituksista ja Jeesuksen opetuksista löytyykin yllättävän paljon Ilmestyskirjaa pohjustavaa ja avaavaa. Eri aikakausien tulkintojen kokoaminen yhteen sekä Lähi-idän tapahtumien liittäminen mukaan avaavat nekin lukijalle laajemman näköalan Ilmestyskirjan teksteihin. Osana tätä tekstin maastouttamista historiallisiin tapahtumiin on kirjoittajan esittämä rohkea näkemys islamista lopunajan antikristillisenä vaikuttajana.

Kuten Ilmestyskirjaa käsittelevälle kirjalle hyvin sopii, Kari Valkosen teos on selkeästi Kristus keskeinen. Tekstin lisäksi lukijalle on tarjolla kuvitusta, karttoja, rukouksia sekä runsaasti lainauksia Raamatusta. Kirjan lopussa on laajat ja perusteelliset liitteet niille, joka haluavat paneutua asioihin vieläkin syvemmin.

Kirjan alussa on ikään kuin johdantona aiheeseen sekä kirjan esittelynä rovasti Hannu Päivänsalon ja teologian tohtori Eero Junkkaalan myönteiset arviot kirjasta.

Yhteenveto:

Kari Valkonen on vuosien ajan pitänyt seurakunnissa luentoja Ilmestyskirjasta. Hänellä on kirjassaan hyvin nöyrä ote. Tekstissä saavat sopivasti tilaa myös hänen omista tulkinnoistaan poikkeavat näkemykset. Sen sijaan, että innostuisi oppimestariksi, hän kutsuu lukijansa löytöretkelle, joka tehdään Ilmestyskirjaan rukoillen, palvoen ja ihmetellen. Hänellä on myös selkeä käsitys siitä, mikä on Ilmestyskirjan keskeisin, tärkein ja rohkaisevin sanoma meille. Lopunajan suurena antikristillisenä vaikuttajana hän näkee islamin.