Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirjablogi: Ohitettu Pyhä Henki?

 

Paul Raja-aho,  Ohittamaton Pyhä Henki, Päivä, 2018

”Pyhästä Hengestä puhutaan ja opetetaan hämmästyttävän vähän verrattuna siihen, miten keskeinen merkitys Pyhällä Hengellä on Uudessa testamentissa seurakuntien kasvun ja uskonelämän kannalta. Voittoisan uskonelämän salaisuus on Jeesuksen lähettämässä Pyhässä Hengessä. Jos seurakunnassa ei tunneta Pyhää Henkeä ja jos hänelle ei anneta tilaa, miten voimme nimittää itseämme Uuden testamentin seurakunnaksi?” Paul Raja-aho kysyy kirjansa esipuheessa.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Kirjansa ensimmäisessä luvussa ”Oma kokemukseni Pyhästä Hengestä” Paul Raja-aho jatkaa tilanteen kartoitusta: ”On hämmästyttävää, että me olemme kristityssä maailmassa osin kadottaneet jotakin olennaista kristillisen uskon sydämestä. Olemme siirtäneet Jumalan kolmannen persoonan huomaamatta syrjään elämästämme.”

Kirja on mainio opas niille, jotka haluavat perehtyä Pyhän Hengen merkitykseen ja toimintaan. Heti ensimmäisillä sivuilla jo ennen sisällysluetteloa on luettelo, jossa käydään läpi 20 Pyhään Henkeen liittyvää asiaa. Samalla kerrotaan raamatunkohdat, joihin tekstit perustuvat. Läpi kirjan asioiden käsittely on järjestelmällistä ja tiukasti Raamatun teksteihin tukeutuvaa. Silti tuloksena ei ole kuivuuttaan ratisevaa luennointia. Kirjoittajan avoimesti ja rohkeasti kertomat käytännön kokemukset ja omakohtaiset taistelut saavat teorian ja teologian sulautumaan arkeen ja elämään.

Pyhä Henki on persoona. Mitä on Pyhällä Hengellä täyttyminen ja kielillä puhuminen. Millaista oli ensimmäisten vuosisatojen oppi Pyhästä Hengestä. Armolahjat ja Hengen hedelmä. Pyhä Henki Vanhassa testamentissa. Jumalanpalvelus, herätys ja saarna Pyhässä Hengessä. Siinä muutamia kirjan kokonaisuuksista.

Kirjan rohkeimpiin lukuihin kuuluu Taistelukenttänä mielen alueet. Koetuksia on tarjolla runsaasti, eivätkä kaikki selviydy niistä voittajina. Kirjoittaessaan perhe-elämän, seksuaalisuuden, katkeruuden, pettymysten sekä vallan, maineen, kunnian ja rikkauden miinakentistä Paul Raja-aho nostaa esille harvoin käsitellyn alueen. Monen ihaillun ja arvostetun pastorin ja saarnamiehen hengellinen vaellus kokenut näissä miinakentissä täydellisen haaksirikon.

Kanneltaan hieman turhan vaatimattoman kirjan ansioita ovat omakohtaisuuden, perusteellisuuden ja rohkeuden lisäksi kyky käyttää Raamatun henkilöitä esimerkkeinä ja oppaina miinakentistä selviämisestä. Joosefin, Daavidin ja Hiskian kertomukset avataan taitavasti tukemaan lukijan vaellusta ohi ja tarvittaessa myös läpi miinakenttien.

Yhteenveto:

Paul Raja-ahon kirja ”Ohittamaton Pyhä Henki” on mainio opas niille, jotka haluavat perehtyä Pyhän Hengen merkitykseen ja toimintaan. Heti ensimmäisillä sivuilla jo ennen sisällysluetteloa on luettelo, jossa käydään läpi 20 Pyhään Henkeen liittyvää asiaa. Samalla kerrotaan raamatunkohdat, joihin tekstit perustuvat. Läpi kirjan asioiden käsittely on järjestelmällistä ja tiukasti Raamatun teksteihin tukeutuvaa. Silti tuloksena ei ole kuivuuttaan ratisevaa luennointia. Kirjoittajan avoimesti ja rohkeasti kertomat käytännön kokemukset ja omakohtaiset taistelut saavat teorian ja teologian sulautumaan arkeen ja elämään.