Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirjablogi: Kun ainoina aseina ovat rakkaus, anteeksi antaminen ja rukous

 

Veli Andreas, Al Janssen, Salaiset seuraajat, Päivä ja Open Doors, 2019

Viime vuosina on julkaistu useita kirjoja, joissa kristityksi kääntyneet muslimit kertovat oman tarinansa. Monelle heistä on käynyt kuin Paavalille. Kristittyjen vainoajasta on tullut evankeliumia julistava Jeesuksen seuraaja. Jotkut heistä ovat nipin papin välttäneet kuoleman pakenemalla islamilaisesta kotimaastaan.

IK-opisto Neliöb. 20.5.-2.6.

Veli Andreas avaa kristittyjen vainoon uuden, yksilön tarinaa laajemman näkökulman. Hänen kirjansa kertoo eräässä islamilaisessa maassa sinnittelevistä pienistä seurakunnista, joiden jäsenet uhmaavat vainoa ja tapetuiksi tulemista pysymällä sekä uskossaan että kotimaassaan. Näillä taistelevilla seurakunnilla on vastassaan vallanpitäjien viha ja sorto sekä terroristien harjoittama julma väkivalta.

Osa islamilaisista valtioista sallii maassaan läpi vuosisatojen olleelle pienelle kristilliselle vähemmistölle mahdollisuuden kokoontua kirkoissaan. Heidän elämäänsä ja toimintaansa vaikeutetaan kuitenkin jatkuvasti monin ankarin tavoin. Monet seurakuntalaiset ovat siksi antaneet periksi. He ovat muuttaneet perheineen maihin, joissa heitä ei vainota.

Ankarimman vainon ja alituisen kuoleman uhan joutuvat kokemaan kristityiksi kääntyneet muslimit. Heille jihadistijärjestöillä on varattuna vain yksi kohtalo, kuolema marttyyrina. Kirjassa seurataan usean vuoden ajan muutamien syntyperäisten kristittyjen ja myös kristityiksi kääntyneiden vaiheita. Heihin tutustuessaan lukija perehtyy samalla myös paikallisiin oloihin ja kulttuuriin.

Kirjassa kuvataan elävällä ja mukaansa tempaavalla tavalla niitä Kristuksen ruumiin pieniä jäseniä, joista läntisissä maissa tiedetään tuskin mitään. Rohkeus, uhrautuvaisuus ja voima, jota pienten seurakuntien jäsenet osoittavat vainon ja murhien keskellä, on koskettavaa luettavaa. He yrittävät padota kristittyjen maastamuuttoa sekä pitää evankeliumia esillä ja seurakuntaa toimivana, vaikka sen hintana olisi oma kuolema. Yksityiskohtaiset kidutusten ja murhien kuvaukset kertovat, millaista hintaa nuo sisaremme ja veljemme joutuvat uskostaan ja uskollisuudestaan maksamaan.

Vainottujen kristittyjen ainoa ase on vastata vihaan rakkaudella ja anteeksiantamisella. Tämän keinon tehokkuus tulee kirjassa hyvin esille. Vainottujen jaksaminen ja selviytymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä ovat vainoa harjoittavien valtioiden kansainvälinen painostaminen, vainottujen vapauttamista vaativat kirjeet, vainottujen suora taloudellinen tuki ja jatkuva esirukous kärsivien sisariemme ja veljiemme puolesta.

Kirjan toinen osa keskittyy etsimään vastauksia kysymykseen, miten me voimme auttaa vainottuja kristittyjä sisariamme ja veljiämme?

Veli Andreas toteaa, että ensimmäiseksi meidän on siirryttävä islamia koskevan pelon ilmapiiristä rakkauden ilmapiiriin. Jeesus on kuollut myös muslimien puolesta, joten myös meidän tulee rakastaa heitä. Rakkauden hengessä levitetty evankeliumi, anteeksi antaminen, Jeesukseen sitoutuminen ja hengelliseen sodankäyntiin osallistuminen kuuluvat jokaiselle kristitylle. Vain tätä tietä kulkien on mahdollista löytää aito kristillinen ratkaisu terrorismin ongelmaan.

– Tarvitaan jotain paljon voimakkaampaa kuin herätys, joka täyttäisi kirkkojen penkit. Tarvitaan kulttuurin muutos. Tarvitaan todellista elämän luovuttamista Jeesukselle, Veli Andreas toteaa. Kirjan on kääntänyt Marja Sevón.

Yhteenveto

Erinomainen kuvaus pienten kristittyjen seurakuntien sekä niiden jäsenten kamppailusta islamilaisessa valtiossa vainon, kidutusten ja murhien keskellä. Taistelevien seurakuntien ainoita ja samalla tehokkaimpia aseita väkivaltaa vastaan ovat rakkaus, anteeksi antaminen ja rohkeus seistä paikoillaan silloinkin, kun edessä näyttää olevan oma kuolema. Kirjan toisessa osassa meille turvassa eläville kristityille kerrotaan, miten me voimme parhaiten olla auttamassa ja tukemassa heitä, joista monet joutuvat todistamaan uskostaan omalla verellään.

—-

Veli Andreas, Al Janssen

AIEMMIN SUOMEKSI JULKAISTUJA KIRJOJA:

Piikkilanka ei pidätä, (1970)

Veljiä vahvistamassa (2006)

Sanan salakuljettaja (2017)

Todellinen RUKOUStaistelu, (2018)

Operaatio Ninive, (2018)