Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Kirjablogi: Hyvän ja pahan taistelutantereella elävän kristityn rukous

 

John Eldredge,  Vuoretkin siirtyvät,  Rukous on kumppanuutta Jumalan kanssa, Päivä 2018

”Asiat toimivat tietyllä tavalla”, John Eldredge sanoo painokkaasti vedoten omaan kokemukseensa. Jotkut dieetit ovat tehokkaita, toiset eivät. Jotkut koulut ovat tehokkaita, toiset eivät. Jumala kyllä kuulee kaikki rukoukset, mutta jotkut rukoukset tuntuvat silti toimivan muita paremmin, hän toteaa. Miksi näin on, sen selvittämiseen hän paneutuu tässä mielenkiintoisessa ja hauskasti kirjoitetussa kirjassa juurta jaksaen.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Eldredge muistuttaa lukijoilleen, että me elämme maailmassa, missä hyvä ja paha käyvät alituista taistelua.  Jokainen meistä on osallisena hengellisessä sodankäynnissä, halusipa tai ei. Kirjassa sanotaan, että tällaisella sotatantereella eivät riitä lyhyet ”Jeesus, ole kanssamme tänään” rukoukset. Tarvitaan myös samanlaista periksiantamatonta ja määrätietoista rukoustaistelua, josta Raamattu tarjoaa meille runsaasti esimerkkejä.

Tässä joitain poimintoja Eldredgen keskeisistä ajatuksista: Me emme rukoillessamme ole Jumalan edessä orpoja tai orjia, joiden on vikisten aneltava jotain. Jeesuksen tähden me olemme hänen tyttäriään ja poikiaan. Silti kaiken rukouksen lähtökohta on oman syntisyyden ja Jumalan pyhyyden tiedostaminen. Oma elämä on siksi jätettävä kokonaan Jumalan haltuun ja valtaan.

Rukous on kumppanuutta Jumalan kanssa. Toimimme yhdessä Jumalan kanssa hänen valtakuntansa murtautumisesksi esiin. Tehokas rukous on usein kuin suuren puun kaatamista: se vaatii toistuvia iskuja. Jumala palaa halusta saada puhua meille. Rukous on ryhtymistä läheiseen keskusteluyhteyteen Jumalan kanssa, ei puheen pitämistä hänelle. Jeesuksen lauma elää vaarallisessa maailmassa, missä on rosvoja, susia, valepaimenia, varkaita ja monenlaisia uhkia. Siksi jokaisen lampaan on opeteltava kuuntelemaan Hyvän Paimenensa ääntä.

Kirja tarjoaa runsaasti tuoretta ja Raamattuun sitoutunutta opetusta rukouksesta. Skaala on laaja. Kirjoittaja käsittelee päivittäiset rukouksemme, kodin siunaamisen, esirukouksen, taistelurukouksen, kuuntelevan rukouksen, Raamatun sanoin rukoilemisen, pyhittäytymisen, sisäisen parantumisen ja sairaan puolesta rukoilemisen sekä paljon muuta.

Raamatusta poimittujen esimerkkien ja tekstien lisäksi Eldredge kertoo paljon omista kokemuksistaan ja rukousvastauksistaan. Mukana on myös hänen käyttämiään rukouksia. Niiden joukossa on varsin mittavia ja suurta rukouskestävyyttä vaativia tekstejä. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole niiden opetteleminen ulkoa. Kirja haluaa vain antaa viitteitä siitä, minkä hän on vaimonsa Tasin kanssa todennut toimivaksi. ”Asioilla kun nyt on tapana toimia tietyllä tavalla.”

Kirja rohkaisee lukijaa tutkimaan ja vahvistamaan omaa rukouselämäänsä. Kirjoittaja haastaa meitä nostamaan rukouksen siihen keskeiseen asemaan, mikä sillä Raamatussa on. Innostavalla tavalla kirjoitetun kirjan on suomentanut Marja Sevón. Aiemmin John Eldredgen kirjoista on Suomessa julkaistu Kertomus vailla vertaa (2009), Valloittava salaisuus (2009) sekä Sodassa ja rakkaudessa (2011). Kahdesta ensin mainitusta löytyvät arvioinnit kirjablogistani www.reijotelaranta.fi.

Yhteenveto

”Asiat toimivat tietyllä tavalla”, John Eldredge sanoo painokkaasti omaan kokemukseensa vedoten. Jumala kyllä kuulee kaikki rukoukset, mutta jotkut rukoukset tuntuvat silti olevan muita tuloksellisempia, hän toteaa. Me elämme maailmassa, missä hyvä ja paha käyvät alituista taistelua.  Tällaisella sotatantereella eivät riitä lyhyet ”Jeesus, ole kanssamme tänään” rukoukset. Tarvitaan myös samanlaista periksiantamatonta ja määrätietoista rukoustaistelua, josta Raamattu tarjoaa meille runsaasti esimerkkejä.