Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Kilauta kaverille

 

Syystäkin rippikoulu mainitaan tämän tästä esimerkkinä kirkon menestystarinana. Rippikoulun kautta kirkko saavuttaa suurimman osa Suomen nuorista ja niiden kautta myös nuorten vanhemmat. Rippikoulu on kirkolle mahdollisuus monessa mielessä.
Tulin ajatelleeksi rippikoulua ja sen merkitystä kun tyttärentyttäremme hiljattain pääsi ripille. Ja jouduin valitettavasti kysymään, onko tämä menestystarina muotoutumassa menetetyksi mahdollisuudeksi.

Rippimessun saarnassa pappi totesi, että nuoret kysyvät häneltä milloin mitäkin. Viime aikoina on kysytty kirkon kantaa varsinkin niin sanottuun tasa-arvoiseen avioliittoon, homoihin, naispappeihin ja muihin median esille nostamiin teemoihin. Ja näin varmaan on. Kysymykset eivät tulleet yllätyksenä. Mutta vastaus tuli, ja se pani miettimään.

KRS Krito 10.-23.6.

Papin vastaus oli, että kirkko ei anna vastauksia moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin, vaan jättää ne jokaisen nuoren, jokaisen ihmisen vastattavaksi. Jos nuori ei katso voivansa itse ja ilman apua vastata kysymyksiin, voi hän kysyä kavereilta ja vanhemmilta ihmisiltä. Heillä kun on enemmän elämänkokemusta.

Ja siihen se sitten jäi. Ymmärsin jälkeenpäin, että en ollut ainoa, joka oli hämillään tästä ”neuvosta” nuorille. Minne jäi Jumala, Raamattu, kirkon oppi, kirkon traditio? Onko todellakin niin, että näistä ei ole apua kun nuori hakee vastauksia suuriin kysymyksiin? Onko todellakin niin, että kirkon neuvo kuuluu: kilauta kaverille?

Itse asiassa tältä osin rippimessusaarnan sisältö ja henki oli kuin suora lainaus Prometheus-leirin esittelystä netissä: ”Ohjaajilla ei ole tarjolla valmiita vastauksia, vaan jokainen pääsee pohtimaan asioita itse, ja mielellään mahdollisimman monelta kantilta. Tavoitteena on rakentaa pala palalta omaa elämänkatsomusta sekä päästä kuulemaan muiden mielipiteitä ja löytää perusteluja omilleen.”
Kirkon, ja näin ollen rippikoulun keskeinen tehtävä on Jeesuksen lähetyskäsky: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

Kehotuksen kilauttaa kaverille voi antaa mikä tahansa taho, joka tekee nuorisotyötä tai joka kilpailee kirkon kanssa nuorten mielenkiinnosta. Jos kirkko rippikouluissaan tai muussa toiminnassaan ei enää katso voivansa julistaa Jumalan sanaa ja Jeesuksen opetusta, se ei seuraa kirkon Herran kehotusta eikä voi odottaa siihen sisältyvää siunausta. Silloin kirkko on yksi toimija muiden joukossa mutta ilman varsinaista tehtävää ja siitä nousevaa merkitystä.

Menestystarinasta tulee ennen pitkää tarina hukatusta missiosta ja menetetystä mahdollisuudesta.