Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

Kansanedustaja Antero Laukkanen: Äitiyslaki – lapsen etu?

 

Äitiyslain käsittelyssä lakivaliokunnassa nousi esiin kaksi todella isoa periaatteellista kysymystä: lapsen oikeus hänelle vahvistettavaan isään poistuisi lopullisesti ja transsukupuolisen miehen, joka on vaihtanut sukupuolensa naisesta mieheksi, mahdollisuus synnyttää lapsi. Lisäksi häntä lapsen synnyttäjänä kutsuttaisiin laissa äidiksi.

Kumpaakaan kysymystä valiokunta ei onnistunut äitiyslaissa ratkaisemaan, vaan nämä mahdollisuudet jäivät äitiyslakiin. Näiden kahden kohdan muuttaminen olisi tarkoittanut esityksen hylkäämistä. Näin olisi pitänyt tehdä, sillä niin isoista asioista on kyse.

Dei Neliöb.20.9.-11.10. MJa

Jäin valiokuntakäsittelystä siihen käsitykseen, että halu viedä tämä laki läpi oli suurempi, kuin kohdata se, mitä laista käytännössä seuraa. Järkisyyt eivät voittaneet. Tärkeämpää lain kannattajille oli varmistaa synnyttävän äidin naispuolisen kumppanin mahdollisuus tulla vahvistetuksi toiseksi äidiksi jo ennen lapsen syntymää, kuin antaa lapselle mahdollisuus vahvistettuun isään. Nyt lakiin tuli kirjaus, jonka mukaan myös synnyttävän naisen naiskumppani voi neuvolassa ilmoituksen tunnustaa itsensä äidiksi, jolloin lapselle tulisi kaksi vahvistettua äitiä. Tämän ehtona on se, ettei lapselle voida koskaan vahvistaa isää, vaikka lapsi voi saada tietoonsa sukusolujen luovuttajan henkilötiedot (biologisen isänsä,) täyttäessään 18 vuotta. Lapselta siis poistetaan mahdollisuus koko eliniäksi isän vahvistamiseen.

Tämä on merkittävä lapsen oikeutta kaventava seikka. Lakivaliokunnan enemmistö arvioi, että on enemmän lapsen oikeuksien mukaista voida vahvistaa lapselle ennen syntymää kaksi äitiä, juridista vanhempaa, kuin säilyttää lapsen oikeus oman biologisen isän vahvistamiseen isäksi. Annan enemmän painoarvoa isyydelle. Pidän ratkaisua merkittävänä lapsenoikeuksien kaventamisena, niin perustuslain takaamien oikeuksien, kuin Suomen solmimien ihmisoikeuksien kannalta. Yhdenkään valtion parlamentin, ei Suomen eikä muun maan, tule lailla edistää isättömyyttä. Näin nyt käy, jos äitiyslaki hyväksytään. Lain tasolla tulee olla jatkossakin olla käsitys yhdestä äidistä ja yhdestä isästä. Toivottavasti lopullisessa äänestyksessä järkisyyt ja lapsen oikeus isään voittavat.

 

Aiheet