Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Esterin kirja muistuttaa antisemitismin todellisuudesta

 

Juutalaisen perinteen mukaan vietettävä purim-juhla ja sen yhteydessä pidettävä Esterin paasto osuu tänä vuonna helmikuun viimeiseen ja maaliskuun ensimmäiseen päivään. Tradition taustalla on juutalaisen kansan pelastuminen Persian kuninkaan petollisen virkamiehen suunnittelemasta kansanmurhasta kauniin ja rohkean kuningatar Esterin väliintulon seurauksena noin vuonna 480 eKr. Tapahtumien kuvaus alkaa Esterin kirjan 3. luvussa jakeissa 5-6, 8-11:

Kun Haman huomasi, ettei Mordokai suostunut kumartamaan eikä heittäytymään maahan hänen edessään, hän raivostui silmittömästi. Mutta hän ei halunnut tyytyä siihen, että surmauttaisi vain Mordokain, vaan saatuaan tietää, mitä kansaa Mordokai oli, hän tahtoi surmauttaa myös hänen kansansa, kaikki Kserkseen valtakunnassa asuvat juutalaiset.

Haman sanoi kuningas Kserkseelle: ”Valtakunnassasi on kansa, joka asuu hajallaan sen kaikissa maakunnissa muiden kansojen seassa, mutta niistä erottautuen. Sen lait ovat erilaiset kuin minkään muun kansan, eivätkä sen kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ei ole oikein, kuningas, että sinä annat heidän olla rauhassa. Jos katsot sopivaksi, niin käske kirjoittaa määräys, että heidät on tuhottava, ja minä lupaan luovuttaa rahastonhoitajillesi kymmenentuhatta talenttia hopeaa vietäväksi kuninkaan aarrekammioihin.”

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Kuningas otti sinettisormuksen sormestaan ja antoi sen Hamanille, Hammedatan pojalle, Agagin jälkeläiselle, juutalaisten vainoojalle, sanoen: ”Voit tehdä hopeallesi ja myös sille kansalle mitä haluat.”

Haman ryhtyi toteuttamaan suunnitelmaansa, mutta ei varmasti osannut arvata, että kuningas ihastuisi juutalaiseen Esteriin, josta tulisi pian kuningatar, ja jonka väliintulo kääntäisi niin juutalaisen kansan kuin Hamaninkin kohtalon.

Mordokai, joka oli orvoksi jääneen Esterin eno, sai vihiä Hamanin hankkeesta ja kehotti Esteriä anomaan armoa kuninkaalta (Ester 4:9-17):

Hatak [Mordokain kollega] palasi kertomaan Esterille, mitä Mordokai oli sanonut. Ester käski Hatakin viedä Mordokaille tämän vastauksen: ”Kaikki kuninkaan virkamiehet ja kuninkaan maakuntien kansatkin tietävät, että sille miehelle tai naiselle, joka kutsumatta menee kuninkaan palatsin sisäpihaan, on laissa yksi ainoa rangaistus: kuolema. Vain jos kuningas ojentaa häntä kohden kultavaltikkansa, hän saa jäädä eloon. Eikä minua itseäni ole kolmeenkymmeneen päivään kutsuttu kuninkaan luo.”

Saatuaan kuulla Esterin viestin Mordokai käski sanoa hänelle: ”Vaikka asutkin kuninkaan palatsissa, älä kuvittele, että voit juutalaisista ainoana pelastaa henkesi. Jos sinä nyt tässä tilanteessa pysyt vaiti, niin juutalaiset saavat kyllä avun ja pelastuksen muualta, mutta sinua ja isäsi sukua kohtaa tuho. Ja kukaties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten.”

Ester käski vastata Mordokaille: ”Kutsu koolle kaikki Susan juutalaiset paastoamaan minun puolestani. Älkää syökö älkääkä juoko mitään kolmeen päivään ja kolmeen yöhön. Minäkin paastoan samalla tavoin palvelijattarieni kanssa, ja sitten lähden kuninkaan luo, vaikka se onkin vastoin lakia. Kun minun kerran on kuoltava, niin kuolen.” Mordokai meni pois ja teki niin kuin Ester oli käskenyt tehdä.

The long story short: Ester ei vain rukoillut ja paastonnut, vaan rohkaistui lähestymään kuningasta, joka kysyi pelokkaan oloiselta vaimoltaan: ”Mikä sinun mieltäsi painaa, kuningatar Ester? Mitä sinä minulta toivot? Vaikka pyytäisit puolta valtakuntaa, saat sen.” Neuvokas Ester kutsui kuninkaan ja Hamanin pitoihinsa, mihin kuningas mielellään suostui. Pitojen toisena päivänä kuningas taas kyseli Esterin tarpeita ja toisti lupauksensa puolesta valtakunnasta, ja sitten kuningatar avautui (Ester 7:3-7):

”Jos olen sinulle mieluinen, kuningas, ja jos niin suvaitset, anna minun pitää henkeni ja salli kansani elää, sillä sitä minä pyydän ja toivon. Minut ja kansani on myyty tuhottavaksi, tapettavaksi ja hävitettäväksi. Jos meidät olisi myyty orjiksi, en olisi mitään sanonutkaan, sillä sellainen tapahtuma ei olisi aiheuttanut kuninkaalle vahinkoa.”

Kuningas kysyi kuningatar Esteriltä: ”Kuka aikoo tehdä tuollaista? Missä hän on?” Ester vastasi: ”Se vainooja ja vihollinen on tuo paha Haman!” Haman alkoi vavista pelosta kuninkaan ja kuningattaren edessä. Kuningas nousi vihoissaan kesken juominkien ja meni sisäpihan puutarhaan, kun taas Haman jäi paikalle rukoillakseen kuningatarta säästämään hänen henkensä, sillä hän käsitti, että kuningas oli jo päättänyt hänen kohtalostaan.

Ja hetken kuluttua Haman oli ripustettu hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokaita varten ja kuningas peruutti Hamanin antamat käskyt juutalaisen kansan tuhoamiseksi.

Uhka kasvaa, nyt on aika toimia!

Valitettavasti Hamanilla on ollut paljon hengenheimolaisia, jotka ovat onnistuneet hankkeissaan oppi-isäänsä paremmin. Tälläkin hetkellä Persiasta nousee Hamanin jälkeläisiä, jotka ovat jo vuosien ajan uhanneet tuhota juutalaisen kansan. Mutta ei vain Persiasta, vaan myös muualta islamilaisesta maailmasta, ja myös omalta mantereeltamme.

Tästä johtuen yhä useampi aikamme juutalainen joutuu antisemitististen hyökkäysten kohteeksi. Juuri julkistetun ADL:n tutkimuksen mukaan juutalaisiin kohdistuneet erilaiset antisemiittiset teot USA:ssa nousivat 57 % vuonna 2017. Brittiläisen CST:n raportti kertoo väkivaltaisten antisemiittisten hyökkäysten kasvaneen 34 % edellisvuodessa.

Ranskan sisäministeriön julkaisema raportti kertoo rasististen rikosten määrän pudonneen viime vuonna  22 %, mutta juutalaisiin kohdistuneiden tapausten määrän kasvaneen 16 %, mistä syystä mm. Pariisissa toimiva juutalainen Radio Shalom joutui jatkuvan ilkivallan vuoksi muuttamaan studionsa uusiin tiloihin, joiden ulkopuolella ei enää ole kanavan nimeä tai logoa. Tammikuussa tapahtunut kosher-supermarketin poltto ja juutalaislapsiin kohdistuneet pahoinpitelyt julkisilla paikoilla saivat presidentti Emmanuel Macronin pitämään tiukkasanaisen puheen ja vaatimaan koko ranskalaista yhteiskuntaa puolustamaan maansa juutalaisia. Newsweek-lehti kirjoitti marraskuussa 2017 islamilaisen antisemitismin uhkaavan maan demokratiaa.

Saksassa antisemitististen tekojen taustalla on perinteisesti ollut äärioikeisto, mutta maahanmuuttaja-aallon myötä muslimien osuus teoista on kasvanut huomattavasti. Liittokansleri Angela Merkelin mukaan on käsittämätöntä ja häpeällistä, ettei yksikään juutalainen instituutio voi toimia ilman poliisin suojelusta, olipa se koulu, päiväkoti tai synagoga.  Pahentunut tilanne sai Saksan liittopäivät perustamaan alkuvuodesta 2018 erityisen komissaarin viran taistelemaan antisemitismiä vastaan.

Myös Ruotsissa juutalaisten asema on käynyt yhä tukalammaksi. Syyskuussa Göteborgissa tapahtunut natsimarssi Jom Kippurina (suurena sovituspäivänä) ja muslimien joulukuussa tekemä polttopulloisku kaupungin synagogaan ovat nostaneet maan antisemitismin uudelle tasolle, eivätkä juutalaiset enää uskalla käyttää kipaa tai Daavidin tähteä liikkuessaan ulkona. Malmössä, missä maahanmuuttajien osuus väestöstä on jo yli 40%, juutalaisiin on jo vuosien ajan kohdistunut häirintää ja hyökkäyksiä, minkä seurauksena seurakunnan jäsenistä lähes puolet on muuttanut pois kaupungista viimeisen kahden vuoden aikana ja heitä on jäljellä enää noin 500.

Aiemmin Göteborgin juutalaisen seurakunnan toiminnanjohtajana toiminut ja juuri Tukholmassa vastaavassa tehtävässä aloittanut helsinkiläinen Laila Takolander on seurannut näitä tapahtumia aitiopaikalta ja kertoo niiden käynnistäneen laajan poliittisen keskustelun, mikä osoittaa, että Ruotsissa ollaan vihdoin heräämässä tähän ongelmaan. Erityisen huolestuttavana hän kuitenkin pitää sitä, että sen sijaan että tällaiset hyökkäykset tuomittaisiin ehdoitta, jotkut tahot haluavat aina löytää niille jonkin poliittisen syyn.

Antisemitismisten tekojen taustalta löytyy pääsääntöisesti joko äärioikeistolaisia tai islamistisia toimijoita, mutta yhä useammin antisemiittistä retoriikkaa kuullaan nk. liberaalien ja suvaitsevaisten suusta ja nimenomaan yliopistomaailmasta, minne on niin USA:ssa kuin Euroopassakin pesiytynyt pieni, mutta kovaääninen antisionistinen boikottiliike. Tämä akateemiseksi naamioitu liike pyrkii demonisoimaan ja delegitisoimaan Israelin valtion ja mm. sulkemaan israelilaiset tieteentekijät kaiken yliopistoyhteistyön ulkopuolelle. Helsingin yliopisto on valitettavasti sallinut tällaista toimintaa tiloissaan jo vuosien ajan. Vastaavaa aktivismia ei ole minkään muun valtion suhteen, mikä kertoo toiminnan antisemiittisestä luonteesta.

Suomessa todennettujen konkreettisten antisemiittisten tapahtumien määrä on toistaiseksi ollut vähäinen, mutta esim. Helsingin synagogan vahvistetut turvatoimet kertovat uhkan huomattavasta kasvusta. Suomalaisittain on häpeällistä, ettei yhteiskuntamme – monista eurooppalaista maista poiketen – osallistu millään tavoin juutalaisyhteisön turvallisuushaasteiden rahoittamiseen. Takolanderin mukaan Ruotsin hallitus kolminkertaisti eri seurakuntien turvallisuuteen varatun budjetin vuodelle 2018 ja se on nyt n. 2,5 MEUR.

Kuten kuningatar Ester aikoinaan, meidän kristittyjen on nyt noustava rohkeasti ja vaadittava kuninkaalta toimia juutalaisten ystäviemme suojaamiseksi yhä kasvavan uhkan edessä. Käytännössä voimme tehdä sen allekirjoittamalla nettiadressin otsikolla Vetoomus Suomen hallitukselle Helsingin juutalaisen seurakunnan turvallisuuden puolesta, tai lähestymällä Helsingin yliopiston johtoa kirjeitse.

Ja kukaties sinusta tulikin kristitty juuri tällaisia aikoja varten.