Jumalan kuva

 

Mitä sinun mielestäsi tarkoittaa se, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi?

Jumalan kuva on käsite, joka toistuu hengellisissä puheissa, mutta jota tosi harvoin määritellään. Ei Raamatussakaan selitetä, mitä Jumalan kuvana oleminen tarkasti ottaen lopulta merkitsee. Raamatunopettajat saattavat joskus hieman sivuta aihetta. Yhden mielestä Jumalan kuva tarkoittaa sitä, että on kyky kommunikoida Jumalan kanssa. Toinen näkee jutun juonena sen, että ihminen on katoamaton sielu. Kolmas pohtii, että ihminen on kyvykkäin kaikista luoduista, joten luomakunnan kruununa hän on vastuussa muusta luomakunnasta.

Dei Neliöb. 14.11.-4.12. MJa

Mielestäni varsin käypäisiä ajatuksia. Mutta entäpä jos mukaan otetaan vielä sekin näkökulma, että Jumala on kolmiyhteinen. Jokainen kolmesta persoonasta on jotain käsittämättömän suurta ja tavoittamatonta. Miten ihminen voisi olla kaikkien niiden kolmen persoonan kuva? Vai saako valita, mitä persoonaa haluaa kuvastaa?

Minulle Jumalan kuva on itse asiassa auennut kaikkein parhaiten juurikin kolminaisuuden kautta. Raamatussa on kaksi suurta jaetta, jotka ovat peräkkäisiä ja liittyvät kiinteästi toisiinsa.

Ensimmäinen jae kertoo Jumalasta. Se löytyy Viidennen Mooseksen kirjan kuudennesta luvusta, ja se on niin keskeinen, että sitä on kutsuttu juutalaisten uskontunnustukseksi: ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” Kristityt ovat nähneet siinä ensimmäisen viittauksen Kolmiyhteisestä Jumalasta: Herra – meidän Jumalamme – Herra – on yksi. Hyvin tiiviisti tässä jakeessa kerrotaan jotain oleellista Jumalan olemuksesta.

Tämän jälkeen tulee jae, joka puhuu ihmisestä. Taustatiedoksi sanottakoon, että juutalaiskristillisen ajattelun mukaan ihminen kokonaisuus, joka koostuu ruumiista eli näkyvästä olemuksesta, sielusta eli mielestä ja ymmärryksestä sekä hengestä eli sydämestä.

Joten, ensin sanottiin, että Kolmiyhteinen Jumala – Herra, meidän Jumalamme, Herra – on yksi. Sen jälkeen kerrotaan Kolmiyhteisen Jumalan kuvasta: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi.” Kyseistä jaetta Jeesus pitää tärkeimpänä käskynä koko Raamatussa

Kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, hän antoi ihmiselle ruumiin, sielun ja hengen heijastamaan jotain siitä, millainen hän Kolmiyhteisenä on. Lisäksi hän antoi käskyn, että kaikki nämä puolet on tarkoitettu yhteyteen Jumalan kanssa.

Isä teki koko luomakunnan, jossa eletään konkreettista ja fyysistä elämää. Ihmisen tehtävä on siis ruumiin voimallaan kirkastaa Jumalan kunniaa ja elää käytännössä Jumalaa ja lähimmäisiä rakastaen.

Poika pelasti ihmiskunnan ja antoi tähän elämään ikuisen merkityksen. Katoamattoman sielun on määrä kuulla sanoma Jeesuksen sovitustyöstä. Ja sitä sanomaa on tarkoitus julistaa kaikille kansoille pelastukseksi.

Pyhä Henki on Kristityn voima ja kosketuspinta ihmisen sydämen kanssa. Kristittyä kutsutaan elämään rukouksessa ja yhteydessä Jumalaan.

Minun mielestäni Jumalan kuva tarkoittaa siis sitä, että ihminen on kutsuttu rakastamaan Herraa sydämen uskolla, sielun ymmärryksellä ja ruumiin voimalla.