Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Helluntai – seurakunnan syntymäpäivä, Pyhän Hengen saamisen hetki vai jotain muuta?

 

Kristittyjen joukossa on monia mielipiteitä helluntain merkityksestä. Jotkut ovat sitä mieltä, että helluntai on ”seurakunnan syntymäpäivä”. Tämän näkemyksenä ongelmana on se, että Jeesuksen seurakunta oli olemassa jo ennen helluntaita. Jeesus perusti uuden liiton seurakunnan, kun hän valitsi kaksitoista apostolia (Mark. 3:13-19).

Itseasiassa kyse oli jatkumosta, Israelin kahdentoista heimon restauraatiosta, koska Jeesus lupasi 12 opetuslapselle, että he istuvat kahdellatoista valtaistuimella ja hallitsevat Israelin kahtatoista heimoa. (Matt. 19:28). Kahdentoista opetuslapsen lisäksi Jeesus valitsi 72 muuta opetuslasta (Luuk. 10:1). Noin 120 hengen seurakunta oli koolla jo ennen helluntaita (Apt. 1:13-15).

KRS Krito 10.-23.6.

Toiset väittävät, että helluntain merkitys on siinä, että opetuslapset saivat Pyhän Hengen helluntaina. Tämän näkemyksen ongelmana on se, että opetuslapset olivat saaneet Pyhän Hengen jo Jeesuksen ylösnousemuspäivänä. Silloin Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi: Ottakaa Pyhä Henki” (Joh. 20:22). Tapahtuma muistuttaa kertomusta ihmisen luomisesta, jolloin Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen (1 Moos. 2:7). Jeesus puhalsi heihin Pyhän Hengen ja opetuslapset kokivat siis uudestisyntymän jo ennen helluntaipäivää.

Eikö Jeesuksen helluntaihin viittaavat sanat ”Pyhä Henki tulee teihin” (Apt. 1:8) kerro siitä, että kyse oli Pyhän Hengen saamisesta pelastuksen merkityksessä? Ei. Kreikankielinen alkuteksti käyttää ilmaisua hagiou pneumatos ef hymas eli Pyhä Henki tulee teidän päällenne, jolla ilmaistaan Pyhän Hengen profeetallista toimintaa Septuagintassa (kreikankielinen käännös Vanhasta testamentista, n. 200 eKr).

”Helluntain kokemukset eivät ole tarkoitettu vain historian muistelemiseksi.”

Apostoli Pietari selittää helluntain tapahtumaa seuraavasti: ”Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu: Viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia.” (Apt. 2:16-17)

Pietarin mukaan helluntain tapahtuma oli Jooelin profetian täyttymys ja viimeisiin päiviin eli lopunaikoihin liittyvä tapahtuma. Olemme siis eläneet lopunajassa helluntaista lähtien noin 2000 vuoden ajan.

Roger Stronstad huomauttaa: ”On varsin merkittävää helluntain henkilahjan tulkinnan kannalta, että Pietari ei vetoa Jesajaan ja Hesekieliin, jotka julistavat sisäistä Hengen uudistusta, vaan Jooelin, joka julistaa profeetallisen toiminnan elpymistä. Toisaalta se, että Pietari käyttää Jooelia ja toisaalta se, että Luukas rinnastaa Jeesuksen voitelun ja opetuslasten henkikasteen, osoittaa selvästi, että helluntai on jatkoa Hengen karismaattiselle vaikutukselle Vanhan testamentin aikana ja Jeesuksen toiminnassa.” (Luukkaan karismaattinen teologia. RV. 1989, s.103.)

Stronstad huomauttaa, että voimalla pukeminen (Luuk.24:49), Pyhällä Hengellä täyttyminen (Apt.2:4), Hengellä kastaminen (Apt.1:5) ja Hengen tuleminen opetuslasten päälle (Apt.1:8 alkutekstin mukaan) viittaavat yhteen ja samaan tapahtumaan, joka toteutui helluntaipäivänä. Eri ilmaisut kuvaavat tapahtumaa eri näkökulmista.

Mikä sitten oli helluntain merkitys? Helluntain tarkoitus oli saada Pyhän Hengen voimavarustus maailman evankeliointiin (Luuk.24:46-49; Apt. 1:8).

Paavalille ”henkikaste” merkitsi liittymistä Kristuksen ruumiiseen: ”Me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa Henkeä. (1 Kor. 12:13, 1938 käännös). Tämä tapahtuma liittyy pelastukseen.

Sitä vastoin Luukkaalle Hengellä kastaminen (Apt.1:5) ei ole erillinen tapahtuma Hengellä täyttymisestä vaan sen synonyymi (Apt. 2:4). Tätä kokemusta seurasi usein kielillä puhuminen (Apt.2:4; 10:46; 19:6) ja profetointi (Apt. 2:17-18; 19:6).

Kielillä puhumista ja profetointia ei kuitenkaan mainita Hengen voiman lankeamisen yhteydessä Samariassa, vaikka jotain selkeästi havaittavaa uskoville kuitenkin tapahtui (Apt. 8:17-18). Kieliä ja profetointia ei mainita myöskään mainita eräässä toisessa tapauksessa, jossa opetuslapset täyttyivät Hengellä ja sen seurauksena saivat rohkeuden todistaa Jeesuksesta (Apt.4:31). Paavali täyttyi Hengellä, mutta kielillä puhumista ja profetointia ei mainita vaan Hengellä täyttymisen seuraus oli se, että hän alkoi rohkeasti julistaa Jeesusta (Apt. 9:17-25).

Voimme siis päätellä, että Pyhän Hengen kastetta/Hengellä täyttymistä seuraa jokin näistä: kielilläpuhuminen, profetointi, voiman kokemus tai rohkeus kertoa Jeesuksesta.

Helluntain kokemukset eivät ole tarkoitettu vain historian muistelemiseksi. Sama voima ja armolahjat ovat tarjolla varustukseksi maailman evankeliointiin. Apostolien teot kertovat, että ensimmäisen helluntain Hengen vuodatus toistui Samariassa (Apt. 8), Korneliuksen sukulaisten ja ystävien kohdalla (Apt. 10) ja Efeson opetuslasten kohdalla (Apt. 19). Nämä tapahtumat eivät jääneet ainutkertaisiksi. Paavali kehottaa täyttymään Hengellä (Ef. 5:18) ja tavoittelemaan henkilahjoja, erityisesti kielillä puhumista, mutta vielä enemmän profetointia, koska se paljastaa ei-kristityn sydämen salaisuudet ja johtaa hänet kääntymykseen (1 Kor. 14:1,5, 24-25).

Me pelkäämme pilkkaa, torjuntaa ja hylkäämistä, jos kerromme Jeesuksesta. Olipa teologiamme Pyhän Hengen voimasta mikä tahansa me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa, joka tuo meille rohkeuden kertoa Jeesuksesta.

 

Aiheet