Effata – Alati Uudistuva Kirkko

 

Vaalien jälkeen jäimme kaipaamaan kirkon jatkuvaa Jumalan sanan mukaista uudistumista, johon Ruokasen puheet meitä innostivat.  Haluamme kantaa vastuuta kirkosta ja seurakunnista ja siksi olemme kehittämässä liikettä, joka näin aluksi voisi antaa ikään kuin sateenvarjon samalla lailla ajatteleville seurakuntavaaliehdokkaille.

Effata – Alati Uudistuva Kirkko toimii pääasiassa verkkosivuilla, joiden kautta saa tietoa ja voi allekirjoittaa liikkeen julistuksen.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Tässä otteita julistuksesta:

 ”Effata” on arameaa ja tarkoittaa ”aukene” (Mark. 7:34). Tunnuksena se tarkoittaa:

1. Yksityisinä kristittyinä voimme uudistua vain siten, että Jeesus itse sanoo meille ”avaudu” kuulemaan Jumalan sanan, näkemään Jumalan totuuden ja ylistämään suullamme Häntä. Siksi kirkon uudistumisen keskuksessa on avoin ja jokaista seurakuntalaista puhutteleva jumalanpalveluselämä.

2. Seurakuntien on oltava auki sille kristilliselle elämälle, jota Pyhä Henki sanan ja sakramenttien kautta synnyttää tavallisten seurakuntalaisten parissa. Päätöksenteon on oltava avointa, toimintatapoja on voitava arvioida avoimesti, erilaisuutta on opittava arvostamaan.

3. Kirkko on auki myös kansainvälisesti. Toteutamme Kristuksen antamaa lähetyskäskyä, kannamme yhdessä globaalia vastuuta, rakennamme kristittyjen välistä yhteyttä yli rajojen ja toivotamme tervetulleiksi joukkoomme kaikki kristityt syntyperästä riippumatta.

4. Kirkkoa on alati uudistettava Jumalan sanan mukaisesti. Alati Uudistuva Kirkko = AUKi. Se tarkoittaa kirkon toiminnan, johtamisen ja hengellisen elämän jatkuvaa arviointia Jumalan sanasta käsin.

Nyt kirkon päättäjien joukkoon tarvitaan myös klassiseen kristilliseen uskoon sitoutuneita edustajia, jotka rakentavat eri tavoin ajattelevien kirkollisten ryhmien välille luottamusta ja sovintoa.

Effata-liike haluaa kaikin tavoin toimia kristittyjen ykseyden ja keskinäisen suvaitsevaisuuden puolesta. Haluamme kannustaa luottamustehtäviin ja kirkon virkoihin ihmisiä, joilla on sama vakaumus.

Effata-liike on saanut alkunsa saman nimisestä Facebook-ryhmästä.  Professori Miikka Ruokasen innoittaman julistuksen ja nettisivuston taustalla ovat olleet pastori Arto Antturi, kehitysjohtaja Erkki Haarala, johtava nuorisotyöntekijä Mika Lehto ja allekirjoittanut.

 Jos olet kirkon jäsen, muista äänestää seurakuntavaaleissa arvojesi puolesta. Tervetuloa mukaan Effataliike.fi -sivustolle!

 
Dei, herätys, artikkeliban 7.2.- (1/2)