Elämäntaito: Tuomo Burman, miten elefantti syödään? Ihmisiä ja ilmiöitä: Delfiininkouluttaja uskoo, että eläimiä voi kouluttaa eettisesti — vähän niin kuin Jumalakin kasvattaa lapsiaan

Yt-neuvottelut käynnistyvät kirkkohallituksessa – tavoitteena lähes miljoonan euron säästöt

 
Kirkkohallitus toimii Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Kirkkohallitus toimii Kirkon talossa Helsingin Etelärannassa. Kuva: Kirkon kuvapankki/Aarne Ormio

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksessa aloitetaan yt-neuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä. Asiasta päätti kirkkohallituksen täysistunto kokouksessaan 23.11.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely käynnistetään osana kirkolliskokouksen edellyttämää Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamisohjelmaa.

Neuvottelut koskevat Kirkkohallituksen henkilöstöä, lukuun ottamatta Kirkon palvelukeskusta, eli kaikkiaan noin 225:ttä työntekijää. Järjestelyt saattavat johtaa enintään 20 työntekijän irtisanomiseen. Kirkkohallitus tavoittelee vuosille 2023–2024 kaikkiaan 966 000 euron suuruista kustannussäästöä.

Perheniemi neliöb. vkot 21-22. MJa

Yhteistoimintaneuvottelujen osana neuvotellaan myös mahdollisista toimintojen yhdistämisistä, työnjaon tarkastelusta, organisaatiorakenteen muutoksista sekä näiden mahdollisesti mukanaan tuomista henkilötason vastuualueiden muutoksista.

”Tuta-neuvotteluissa etsitään rakenteellisia ja muita ratkaisuja niin, että Kirkkohallitus parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tehtäväänsä”, sanoo kansliapäällikkö Pekka Huokuna.

”Kirkon talouden tiukkenevaa suuntaa on ennakoitu jo pitkään, kun kirkon verotulot eivät ole nousseet, mutta samaan aikaan nettomenot ovat kuitenkin kasvaneet. Kirkon keskusrahaston maksua alennettiin vuoden 2018 alusta, mikä vähensi tuloja pysyvästi 13,3 prosenttia”, toteaa talousosaston johtaja, kirkkoneuvos Juha Tuohimäki.

Kirkolliskokous on edellyttänyt, että Kirkon keskusrahaston talous tasapainotetaan vuoden 2023 alkuun mennessä niin, että kirkon keskusrahastomaksun ja toimintatuottojen tulee kattaa kaikki Kirkkohallituksen ja kapitulien toiminnan kulut sekä poistot. Sopeuttamistarve on kaikkiaan kolme miljoonaa euroa.

Kirkkohallitus löysi tasapainottamisohjelmassa aiemmin syksyllä säästöjä eri kulueristä noin 1,4 miljoonaa euroa. Kun tähän lasketaan mukaan hiippakuntien säästöt sekä kirkolliskokouksen linjaama kirkon keskusrahaston palkkaperusteisen eläkemaksun alentaminen vuonna 2023 kahdella prosenttiyksiköllä, säästöt ovat yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Vielä etsittävien säästöjen määrä on näin ollen vajaa miljoona euroa.