Ihmisiä ja ilmiöitä: Koronatartuna oli viedä äänen lisäksi koko Tom Bollströmin elämän – ”Koin olevani Jumalan kanssa kasvokkain” Elämäntaito: Vatikaanin uusi dokumentti listaa ihmisarvon “raskaat loukkaukset” – Ihmisellä on oikeus elämään, ei kuolemaan

Yli neljännes työssäkäyvistä hoivaa läheistään

 

Yli neljännes Suomen työssäkäyvistä hoivaa läheistään, ilmenee Helsingin yliopiston selvityksestä. Hoivan tarpeen aiheuttaa läheisen korkea ikä, sairaus tai vamma.

Hoivatyö näyttää rasittavan etenkin niitä, jotka auttavat omia tai puolison vanhempia. Näillä työntekijöillä on muita enemmän väsymystä, stressioireita ja ajatuksia ennenaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä.

– Työssäkäynti tuo läheisestä huolehtimiselle vastapainoa. Moni haluaa pitää työpaikasta kiinni paitsi palkan, myös oman psyykkisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan vuoksi, arvioi tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen.

Läheishoivan ja työssäkäynnin yhdistämistä auttavat selvityksen mukaan liukuva työaika ja työaikapankki. Hyviä käytäntöjä ovat niin ikään poissaolosta sopiminen esimiehen kanssa ja poissaolon korvaaminen.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Kriisivaiheessa helpottavat työn keventäminen ja osa-aikatyö.

Työssäkäynnin ja hoivan yhdistäminen on kasvava yhteiskunnallinen haaste väestön ikääntymisen myötä. Helsingin yliopiston tutkijat muistuttavat, että esimerkiksi hoitovapaa tunnetaan Suomessa huonosti.

 
Dei, aamuvirkut, artikkeliban 7.2.- (2/2)