Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Yhä useampi turvautuu ruoka-apuun – moni ensimmäistä kertaa

 

Kuvituskuva. Ihmisiä jonottamassa Hurstin ruoka-apuun keväällä 2019.

Koronaepidemia kaksinkertaisti ruoka-avun hakijamäärät. Samalla hävisi iso joukko ruoka-aputoimintaa järjestävistä vapaaehtoisista, kun riskiryhmäläisiä pyydettiin jäämään kotiin.

Tänään julkaistava Turvallinen ruokajakelu -kuvaohje tarjoaa tukea nopeasti uudelleen järjestyneelle kentälle.

Ruoka-avulle on poikkeusaikana erityisen suuri tarve lomautusten, työttömyyden ja lapsiperheiden ahdingon lisäännyttyä. Avun tarvetta ovat lisänneet myös koulun ja varhaiskasvatuksen tuen väheneminen perheiden arjessa, digiosattomuus, yksinäisyys ja riskiryhmäläisten kotiin jäänti.

Ajatushautomo Kompassi Neliöb. 13.11.-10.12. MJa

”Ruoka-avussa asioivien määrä on jopa kaksinkertaistunut koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana lähes kaikkialla Suomessa. Joukossa on myös paljon niitä, jotka etsivät ruoka-apua ensimmäistä kertaa”, Osallistava yhteisö -hankkeen projektipäällikkö Reetta Nick kertoo.

Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto ovat järjestäneet ruoka-aputoimijoille viikoittaisia verkkotapaamisia maaliskuun puolesta välistä lähtien. Näihin tapaamisiin on osallistunut jo 90 eri ruoka-aputoimijaa eri puolilta Suomea. Tapaamisissa kuullaan kentän tilanne. Yhteistyön tiivistäminen on auttanut löytämään ratkaisuja kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi.

”Hyvien käytäntöjen jakaminen jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa on ollut tärkeä apu. Moni pienempi ruoka-avun toimija on saanut kokea, ettei ole ongelmiensa kanssa yksin ja että uusia toimintamalleja on olemassa”, kertoo projektipäällikkö Anne Hyyrynen Sininauhaliitosta.

Myös tiedottamisen tarve on lisääntynyt. Tammikuun lopussa avattu Ruoka-apu.fi-sivusto tarjoaa alustan ruoka-avusta kertomiselle ja kokoaa ruoka-aputapahtumat Suomessa. Ruoka-apu.fi on ensimmäinen ruoka-aputoimijat ja -tapahtumat yhteen kokoava sivusto Suomessa.

”Yhteiskunnan poikkeustilanteissa korostuu usein hyvän johtamisen ja koordinaation tarve. Nopea uudelleen järjestäytyminen ja toimintojen kohdentaminen edellyttää verkostoissa luottamuksen ja hyvien mallien jakamista. Ruoka-aputoimijaverkosto on toiminut meille kaikille valtakunnallisesti tärkeänä tilannehuoneena sekä tukenut erikokoisia toimijoita, jotka tarvitsevat vertaistukea ja päivitettyä tietoa kohderyhmien tarpeista ja odotuksista poikkeustilanteessa”, verkkotapaamisiin osallistunut Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä sanoo.

Kuvallinen ohje turvalliseen ruokajakeluun

Jatkuvasti päivittyvien viranomaisohjeiden seuraaminen ei aina ole yksinkertaista. Siksi Osallistava yhteisö -hanke ja Sininauhaliitto julkaisevat yhteistyössä Ruokaviraston, Suomen Punaisen Ristin, Työttömien keskusjärjestön ja Työterveyslaitoksen kanssa kuvalliset Turvallinen ruokajakelu -ohjeet.

”Kannustamme toimijoita jatkamaan ruokajakelujen järjestämistä myös poikkeusaikana. Käytännölliset ohjeet auttavat toimimaan oikein poikkeusajan ruoka-aputyössä”, Reetta Nick jatkaa.

Moni ruoka-aputoimija tekee töitä äärirajoilla ja yksin. Avun tarve on lisääntynyt. Moni auttaja on joutunut jäämään kotiin, koska kuuluu itse riskiryhmiin. Uusissa ohjeissa muistutetaankin etsimään kumppaneita omalta alueelta ja huolehtimaan myös omasta hyvinvoinnista.

Epidemian seuraukset tulevat heijastumaan arkeen ja talouteen vielä pitkään. Yhteistyö ja kokemusten jakaminen ovat kuitenkin luoneet toivoa ruoka-avun kentällä. Poikkeuksellisessa tilassa myös pilke silmäkulmassa tukee jaksamista.

”Itse asiassa Turvallinen ruokajakelu -ohjeet ovat tehty värityskuvaksi. Hyvän sanoman voi laittaa kiertämään värittämällä oman taiteellisen tulkintansa ohjeista ja jakamalla sen somessa #turvallistaruokaapua -tunnisteella”, Anne Hyyrynen vinkkaa.