Yalen yliopiston professori torjuu Darwinin evoluutioteorian

 

Charles Darwin julkaisi Lajien synty -teoksen vuonna 1859.

Yalen yliopiston professori David Gelernter on hylännyt darwinismin ja irtisanoutuu evoluutioteoriasta epätodennäköisenä tieteellisenä teoriana. Älykäs suunnittelu ansaitsee hänen mukaansa syvemmän tarkastelun.

Tietokonetieteiden professori David Gelernter on opettanut Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa vuodesta 1982. Alkuvuodesta hän kirjoitti Claremont Review of Books -julkaisuun artikkelin, jossa hän kuvasi yksityiskohtaisesti, miksi hän on päätynyt pitämään Darwinin evoluutioteoriaa vääränä. Aiheesta uutisoi Christian post -verkkolehti.

Charles Darwin julkaisi teoksensa Lajien synty marraskuussa 1859. Teosta pidetään laajasti evoluutiobiologian perustana.

Dei, retroäijät, neliöb. 9.-15.7.

Gelernter kertoo monien muiden tavoin kasvaneensa Darwinin teorian kanssa ja pitäneensä sitä totena. Vuosien kuluessa hän oli myös kuullut epäilyksen sanoja teoriaa kohtaan, mutta vasta viime vuosina hänen omat epäilyksensä teorian todenperäisyydestä ovat heränneet aiheeseen perehtymisen seurauksena.

Keskeinen syy darwinismin hylkäämiselle oli merkittävien historiallisten fossiilitallenteiden puuttuminen. Evoluutioteorian mukaan kambrikaudella syntyi lukematon määrä lajeja ja eläinlajien fossiilien määrä kasvoi eksponentiaalisesti. Fossiilitallenteita ei kuitenkaan ole olemassa kambrikautta edeltävältä ajalta, eikä ylimenokaudelta.

Darwinin teorian mukaan uudet elämän muodot kehittyvät vähitellen vanhoista elämän muodoista. Gelernter toteaa, että tämän vuoksi kambrikauden eliöillä tulisi olla esikambrikauden edeltäjä – samankaltainen, mutta yksinkertaisempi. Sellaisia ei kuitenkaan ole ilmaantunut.

Gelernter täsmentää, että kenenkään ei tulisi epäillä Darwinin selitystä, kuinka eliöt mukautuvat ympäristöönsä pienin muutoksin ajan kuluessa. Kyse on esimerkiksi siiven tyylistä, turkin tiheydestä tai linnun nokan muodosta. Sen sijaan isompien muutosten, kuten kokonaan uusien lajien syntyä darwinismi ei pysty selittämään.

Älykkääseen suunnitelmaan Gelernter on tutustunut muun muassa Stephen Meyerin kirjan Darwin’s Doubt: The Explosive Origin of Animal Life and the Case for Intelligent Design kautta.

Älykäs suunnitelma on Gelernterin mukaan teoriassa järkevä ajatus. Se voi olla lopullinen vastaus, mutta teoriana sillä on pitkä matka kuljettavanaan. Gelernter uskoo, että Darwinin teoria säilyy vielä pitkään, sillä sen vaikutus kulttuuriin on ollut niin merkittävä.