Vuoden pappi Juha Tanska: ”Voimauttava valokuva on vahva väline”

 

Haminan seurakunnan kirkkoherra Juha Tanska Haminassa 12. lokakuuta 2014. Kuva: Seppo J. Sirkka

Suomen kirkon pappisliiton hallitus on valinnut Vuoden papiksi 2017 Haminan seurakunnan kirkkoherran Juha Tanskan. Hän toimii tämän vuoden virastaan vapaalla johtamiskouluttajana Kirkon koulutuskeskuksessa.

Juha Tanskan valinta vuoden papiksi julkistettiin tänään Helsingissä. Valinnan perusteluissa todetaan, että Juha Tanska on käyttänyt uusia yhteisöllisiä toimintatapoja seurakuntaa johtaessaan. Haminan seurakunta on kehittänyt kirkkoherransa johdolla työyhteisöä ja laatinut yhteisen toimintastrategian hyödyntäen Voimauttavan valokuvan -menetelmää. Menetelmän lähtökohtana on muun muassa toisen arvokkaana näkeminen ja näkyväksi tekeminen. Seurakunta voitti KirTEKO 2017 -työelämäkilpailun hankkeestaan.

Strategian laatiminen onnistui hyvin toiminnallisella menetelmällä.

SEKL Neliöb. vko 12. MJa

”Voimauttava valokuva on vahva väline. Olennaista on ymmärtää, ettei kyse ole vain valokuvauksesta vaan toisen arvostavasta kohtaamisesta”, Juha Tanska toteaa

Projektia vietiin eteenpäin kuvaamalla omaa työtä työtiimeissä. Työyhteisön arvopohjaa tarkasteltiin yhdessä. Työskentely jatkui yhteisellä seminaarilla valtuutettujen kanssa.

”Mietimme perustehtävää Haminan seurakunnassa. Tiimit kuvasivat kaupungilla aihetta, jota seurakuntalaiset kommentoivat Facebookissa. Työntekijät pohtivat, miten he haluavat tulla näkyväksi omassa työssään”, Tanska kertoo.

Yhteisen työskentelyn tuloksena syntyi tiivis kaksisivuinen strategia.

”Työskentely koettiin antoisana niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden osalta. Oli palkitsevaa nähdä yhteisöllisyyden korostuminen ja seurakunnassa toimivan taitavan joukon monipuolinen osaaminen.”

Juha Tanska on syntynyt Vehkalahdella 1961. Hän on valmistunut teologian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1987 ja vihitty samana vuonna papiksi Mikkelissä. Teologian tohtorin tutkinnon hän suoritti vuonna 2011. Hän on työskennellyt Haminan seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2014 alkaen, ja sitä ennen Kymin kirkkoherrana sekä pappina Imatralla ja Vehkalahdella. Työuraan kuuluvat myös kokemukset merimiespappina sekä eksegetiikan laitoksen tutkijana Helsingin ylipistossa.

Vuoden pappi on toiminut kirkolliskokousedustajana Mikkelin hiippakunnasta vuosina 2000 – 2008 sekä kuluvalla kaudella vuodesta 2016 alkaen. Hän viljelee luonnonmukaisin menetelmin 1500-luvulta saakka suvun hallussa ollutta kotitilaansa Haminan Reitkallissa. Hän on kirjoittanut yhdessä vaimonsa kanssa kolme kirjaa arjen hengellisyydestä. Lisäksi hänellä on harrastuksina luova kirjoittaminen ja suomenlampaiden hoitaminen.

Kirkon viestintä

 

Aiheet