Vihreät veisivät kirkolta yhteisöveron

 

Vihreät vaativat kirkon yhteisövero-osuuden poistamista. Samalla puolue haluaa siirtää kirkon lakisääteiset tehtävät seurakunnilta valtion ja kuntien hoidettaviksi.

Vihreiden linjauksista vastaa Turussa viikonloppuna koolla ollut puoluekokous. Puolueväen päätökset kirjattiin poliittiseen ohjelmaan, joka antaa samalla raamit vihreiden ensi kevään eduskuntavaalikampanjalle.

Vihreiden puoluekokous tiukensi huomattavasti alkuperäistä esitystä valtion ja kirkon suhteesta sekä kirkon saamasta yhteisöveron tuotosta. Vihreiden tavoite on, että kirkolta otetaan pois oikeus yhteisöveroon. Rahahanojen sulkeutumisen myötä kirkon yhteiskunnalliset tehtävät siirrettäisiin valtiolle ja kunnille.

Pipliaseura Neliöb. 8.-14.4.

Kirkon lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä on taata hautapaikka kaikille suomalaisille sekä väestörekisteriin liittyvät tehtävät ja vanhoista kirkonkirjoista huolehtiminen. Lisäksi diakonia- sekä lapsi- ja nuorisotyössä seurakunnat tekevät yhteiskunnalle arvokasta työtä.

Korvauksena yhteiskunnallisista tehtävistään kirkko saa osuutena yhteisöveron tuotosta vuosittain noin 100 miljoonaa euroa.

Linjaus herätti myös ristiriitoja. Ohjelmatyössä mukana ollut Jukka Relander ihmetteli, ryhtyykö valtio hoitamaan sakramentteja eli pyhiä toimituksia kuten ehtoollista.

Vihreiden puoluekokouksen kirkon ja valtion suhteita koskevista linjauksista kertoi Helsingin Sanomat.