Veritas Forum: Mitä tehdä uskonnonopetukselle, elämänkatsomustiedolle ja yhteiselle katsomusaineelle?

 

Kuva: Sari Savela

Piispa Simo Peura, Suomen uskonnonopettajien liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen ja yliopistonlehtori Eero Salmenkivi keskustelevat Veritas Forumissa 20.4. uskonnonopetuksesta ja elämänkatsomustiedosta.

Miten eri puolilla Suomea tulisi reagoida koulua käyvien lasten monipuolistuvaan uskontojen ja katsomusten kirjoon? Entä mitä roolia uskonto tai katsomus näyttelevät ihmisen oppimisessa ja maailman jäsentämisessä? Tulisiko tällaista vakaumusta vaalia erillisessä oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetuksessa vai tulisiko eri katsomuksia pyrkiä opettamaan yhteisesti? Vai tulisiko ET-opetus (tai eri uskontojen opetus) avata kaikille niillekin oppilaille, jotka nykytilanteessa eivät niitä valitse?

Suomen uskonnonopettajain liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen toivoo kouluihin yhteistä katsomusainetta.

IK-opisto neliöb. 15.-28.7.

–  Yhteistä ainetta puoltaa esimerkiksi yhteiskunnan katsomuksellinen monimuotoistuminen. Ihmisen elämänkatsomus ei myöskään yleensä perustu pelkästään uskonnolle tai uskonnottomuudelle, oli henkilön suhde uskontoon mikä tahansa, perustelee Pääkkönen.

Lapuan piispa Simo Peura tunnistaa monikulttuurisuuden ja moniuskontoisuuden kasvun Suomessa. Hänestä muutoksen kohtaamista tulee pohtia huolellisesti.

 Minun mielestäni uskonnonopetuksesta ei pidä luopua, vaan päinvastoin sitä tulee vahvistaa. Opetuksessa on hyvä olla kaikille yhteisiä hetkiä, mutta aito dialogi edellyttää riittävän syvällistä tutustumista omaan taustaan, Peura sanoo.

Uskonnonopetuksen ja ET-opetuksen muuttaminen herättävät luonnollisesti paljon reaktioita puolesta ja vastaan, painottaa yliopistonlehtori Eero Salmenkivi. Hän opettaa muun muassa elämänkatsomustiedon didaktiikkaa Helsingin yliopistossa.

 Pitääkö poliittisesti erittäin arkaluontoinen uudistus tehdä kerralla, kun suunnasta ei ole selvyyttä, vai voisiko selkeät ihmisoikeusongelmat hoitaa ensin pois alta, Salmenkivi kysyy.

 Yksi ongelma jäsenyyden mukaan määräytyvässä opetuksessa esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen eräiden päätöksien mukaan on, että koulussa on pakko paljastaa uskonnollisen yhteisön jäsenyys.

Peura, Pääkkönen ja Salmenkivi keskustelevat aiheesta Veritas Forum-tilaisuudessa Jyväskylän pääkirkossa. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen juontaa keskustelun.

Tapahtuman paikka ja aika: ke 20.4. klo 16, Veritas Forum Finlandin YouTube-kanavan livelähetys.

Yleisö voi osallistua keskusteluun esittämällä omia kysymyksiään keskustelijoille lähetyksen live chatissa.

Ohessa linkit tilaisuuden facebook– ja LinkedIn-tapahtumiin.

Tilaisuuden järjestävät Veritas Forum Finland-verkosto, Jyväskylän seurakunnan oppilaitostyö, Jyväskylän OPKO sekä Jyväskylän Hehku.