Venäjän kirkon papit politiikkaan vain poikkeustapauksissa

 

Uspenskin katedraali Helsingissä

Moskovassa pian pidettävässä piispain kokouksessa käsitellään papiston mahdollisuutta osallistua politiikkaan. Venäjällä papiston osallistumiseen poliittiseen toimintaa suhtaudutaan vakavasti. Kokouksessa on tarkoitus linjata yksityiskohtaisesti papiston toiminnan rajat. Suomessa asia oli esillä vuoden 2009 kirkolliskokouksessa.

Suomen ortodoksisen kirkon piispainkokous puolestaan käsitteli asiaa kokouksessaan lokakuussa 2010 ja päätyi ratkaisuun, jonka mukaan kunkin hiippakunnan piispa valvoo jatkuvasti hiippakuntansa papiston sidonnaisuuksia politiikkaan, liike-elämään ja sen hallintoon.

Samalla se totesi, ettei piispoilla ole mitään sellaisia poliittisia ja taloudellisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat synnyttää intressiristiriidan piispan paimenroolissa.

Perheniemi Neliöb. 15.-21.4.

Venäjällä tilanne on toinen. Papiston ei esimerkiksi sallita olla jäsenenä puolueessa, mutta he tarvittaessa saavat ilmaista kantansa salaisessa vaalissa.

Vuonna 2009 Suomen ortodoksisessa kirkossa syntyi kohu kun Isä Mitro (Mitro Repo) lähti eurovaaliehdokkaaksi. Arkkipiispa Leo kommentoi tuolloin, että ortodoksikirkon pappi ei sovi politiikkaan.