Vapaakristilliset ja luterilaiset pastorit suosittelevat uutta verkkokurssia avuksi sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen seurakunnassa

 

Voimavaraksi hankkeen hankekoordinaattori Riku Karppinen ja hankepäällikkö Hanna-Leena Autio. Kuva: Inkeri Kinnunen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat seurakuntalaiset jäävät monissa seurakunnissa näkymättömiksi. Sateenkaariyhdistys Malkus on julkaissut maksuttoman verkkokurssin sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen seurakunnassa.

”Olen käynyt kurssimateriaalin läpi ja uskon, että sille on käyttöä seurakunnissa. Käytännön vinkit ovat hyviä ja lyhyet videot elävöittävät lukukokemusta,” Suomen metodistikirkossa työskentelevä pastori Mika Partanen kertoo. ”Aihe puhututtaa myös meillä vapaakristillisessä kentässä, joten ajankohta tämän materiaalin julkaisemiseen on sopiva. Pidän materiaalin vahvuutena sitä, että se keskittyy käytännön tilanteisiin, eikä pyri muuttamaan uskonkäsityksiä,” Partanen jatkaa.

Metodistikirkon pastori Mika Partanen

Verkkokurssi on kehitetty Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hankkeessa, joka edistää hengellisten ja uskonnollistaustaisten sateenkaari-ihmisten hyvinvointia. Kurssi ei pyri haastamaan yhteisöjen avioliittonäkemystä, vaan antaa työkaluja sateenkaariihmisten kunnioittavaan kohtaamiseen. Hanke toimii kolmivuotisella Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoituksella.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Sote-alan toimijana emme voi ottaa kantaa teologisiin kysymyksiin.

”Sote-alan toimijana emme voi ottaa kantaa teologisiin kysymyksiin, vaan keskitymme hankkeessa siihen, miten uskonyhteisöissä elävät sateenkaari-ihmiset voivat. On ollut ilo huomata, että erityyppisissä seurakunnissa on yhteistä tahtoa edistää sateenkaari-ihmisten hyvinvointia, vaikka teologisista kysymyksistä saatetaan ollakin erimielisiä,” kertoo Hanna-Leena Autio, joka toimii Voimavaraksi-hankkeen hankepäällikkönä. ”On tullut ilmi, että halua asioiden käsittelyyn on, mutta tietoa sateenkaari-ihmisten erityistarpeista puuttuu. Verkkokurssimateriaali vastaa tähän tarpeeseen.”

”Monet kokevat jäävänsä yksin”

Materiaalia suosittelevat hankkeen verkkosivuilla metodistipastorin lisäksi myös baptistiseurakunnan pastori, kaksi helluntaiseurakunnan pastoria sekä kaksi evankelisluterilaisen seurakunnan pastoria. Tämän lisäksi materiaalin koelukijoina toimineet eri seurakuntien ja herätysliikkeiden toimijat ovat antaneet materiaalista positiivista palautetta, mutta eivät ole aiheen arkaluontoisuuden vuoksi uskaltautuneet suosittelemaan sitä omalla nimellään.

”Materiaali on suunnattu ensisijaisesti seurakunnille, joissa keskustelu sateenkaari-ihmisten kohtaamisesta on vielä melko tuore. Kerromme muun muassa, mitä haasteita sateenkaari-ihmiset kohtaavat uskonyhteisöissä – monet päätyvät syrjinnän pelossa salaamaan identiteettinsä ja kokevat jäävänsä yksin,” Hanna-Leena Autio kuvaa. ”Yhdessä kurssin pohdintatehtävässä taas mietitään, miten seurakunnassa voi tukea sateenkaari-ihmistä, joka on tullut perheensä hylkäämäksi.”

Kurssimateriaalissa kerrotaan sateenkaari-ihmisille vahingollisista toimintatavoista ja annetaan vinkkejä siihen, miten voi toimia toisin. Esimerkiksi niin kutsuttua eheytystä ja sen vaikutuksia käsitellään. Materiaaliin kuuluu myös lyhyitä kokemuspuheenvuoroja, joissa hengelliset sateenkaari-ihmiset kertovat kokemuksistaan uskonyhteisöistä ja toiveistaan niitä kohtaan.