Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Vapaakirkko panostaa seurakuntiensa elinvoimaisuuteen

 

Tampereella Teopoliksessa 18.11. pidettyyn Suomen Vapaakirkon syyskokoukseen osallistui 115 äänivaltaista edustajaa. Kuva: Karoliina Leikkari

Suomen Vapaakirkko panostaa seurakuntien elinvoimaisuuteen ja uusien seurakuntien perustamiseen. Samalla kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että eri-ikäiset olisivat saumattomasti mukana seurakuntaelämässä ja palvelutyössä.

Suomen Vapaakirkon kotimaantyönjohtaja Sami Westrholmin johdolla otetaan vapaaseurakunnissa käyttöön Elinvoimainen seurakunta –polku, jonka aineisto on alun perin saatu Vapaakirkon amerikkalaisesta sisarkirkosta (Covenant Church). Tarkoitus ei ole kuitenkaan kopioida kaikkea suoraan Yhdysvalloista, vaan aineisto ”suomalaistetaan”. Päävastuu käsitteistön sopeuttamisessa suomalaiseen kulttuuriin on niin ikään kotimaantyönjohtajalla, joka tekee tätä työtä yhdessä tukitiiminsä kanssa.

Kyseessä ei ole ohjelma, johon seurakuntia houkutellaan mukaan, vaan työkalu elinvoimaisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on esitellä työkalu vuoden aikana vähintään 12 sellaiselle vapaaseurakunnalle, jotka eivät ole vielä  siihen tutustuneet, ja lähteä 5–8 seurakunnan kanssa etenemään prosessissa.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Uusia seurakuntia ja uusi sukupolvi

Uusien seurakuntien istuttaminen on ollut jo vuosia Suomen Vapaakirkossa ajankohtaista. Seurakuntien vastuullisten mukaan Suomeen mahtuu runsaasti uusia seurakuntia, jotta entistä paremmin tavoitettaisiin ihmisiä evankeliumilla.

Vapaakirkossa on seurakunnanistutustyön johtotiimi, jonka kanssa kotimaantyön johtaja koordinoi istutustyötä. Päätavoitteena on uusien, elinvoimaisten seurakuntien syntyminen etenkin ruuhka-Suomen alueelle, mutta myös muihin kasvukeskuksiin.

Ilman uuden sukupolven nousemista iäkkäämpien rinnalle tämä ei kuitenkaan onnistu. Sen vuoksi voimat yhdistetään Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n ja Suomen teologisen opiston kanssa. Itse asiassa Vapaakirkko on ottanut kaikilla toimialoillaan selkeäksi tavoitteeksi nuorten nostamisen vastuuseen ja päättäjiksi vanhempien rinnalle.

Suomen Vapaakirkon ylin päättävä elin on Vapaakirkon kokous, johon seurakunnat lähettävät edustajansa. Vapaakirkon syyskokous järjestettiin lauantaina 18. marraskuuta Teopoliksessa Tampereella. Syyskokouksessa hyväksytään Vapaakirkon seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan Vapaakirkon hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Vapaakirkko on itsenäisten vapaaseurakuntien muodostama liike. Seurakunnat vastaavat omassa toiminnassaan itsenäisesti tekemistään päätöksistä, mutta niiden tulee päätöksissään ja toiminnassaan noudattaa Vapaakirkon yhdyskuntajärjestystä.

 
Päivä artikkelibanneri 11.3.- 2024