Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Vapaakirkko siirtää seurakunnilta vastuuta hallitukselle

 

Vapaakirkon vuosikokouksessa virisi vilkasta keskustelua yhdyskuntajärjestykseen ehdotetuista muutoksista.

Yhdyskuntajärjestyksen muutoksista käytiin vilkasta keskustelua Vapaakirkon vuosikokouksessa.

Vapaakirkon vuosikokouksessa 1.7.2016 keskusteltiin vilkkaasti Yhdyskuntajärjestyksen pykälän 19 toisen momentin muutoksesta. Hallitus esitti, että toimialajohtajat valitsee jatkossa hallitus myös lähetysjohtajan ja kotimaantyönjohtajan osalta. Nuorisotyönjohtajana voi olla Vapaakirkon nuorisotyöjärjestön johtava työntekijä ja koulutusjohtajana Vapaakirkon koulutusyksikön johtaja.

Vuosikokouksessa nousi vahvasti keskustelua puolin ja toisin. Nykyinen käytäntö on ollut se, että lähetysjohtajan ja kotimaantyönjohtajan valinta tehdään hallituksen esityksestä Vapaakirkon kokouksessa. Mielipiteet jakautuivat kahtia kokousedustajien keskuudessa. Osa piti tärkeänä pitää käytäntö ennallaan. Suuri osa näki kuitenkin, että uusi käytäntö, jossa hallitus valitsee jatkossa myös lähetysjohtajan ja kotimaantyönjohtajan kuten jo nykyisellään valitsee muut toimialajohtajat. Kokouksessa nousi myös ehdotus, että päätös jätettäisiin pöydälle syyskokouksen päätettäväksi. Kokous päätti äänestyksessä hyväksyä muutokset yhdyskuntajärjestykseen selkeällä enemmistön päätöksellä.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

Nykyinen lähetysjohtaja Nanna Rautiainen asettui esityksen kannalle. Hän koki itse viime vuonna käydyn prosessin lähetysjohtajan valinnasta pitkäksi ja raskaaksi, ja on iloinen, että käytäntö muuttuu. Hän kokee, että uusi päätös korostaa myös eri toimialajohtajien tasa-arvoista asemaa.