Vapaa-ajattelijat ehdottavat myös kirkkoon kuuluville vapautusta uskonnonharjoittamisesta puolustusvoimissa

 

Puolustusministeri Carl Haglundille osoitetun avoimen kirjeen mukaan uskonnon harjoittamisen pakollisuus loukkaa kirkkoon kuuluvien omantunnonvapautta. Vapaa-ajattelijoiden liiton kirjeessä ehdotetaan uskonnottomien vapauksien lisäksi myös evankelis-luterilaisen kirkon jäsenten uskonnonharjoittamisen pakollisuuden poistamista.

 

Vapaa-ajattelijain Liitto ry julkaisi 12. heinäkuuta puolustusministeri Carl Haglundille osoitetun avoimen kirjeen ”Ehdotuksia perusoikeuksien parantamiseen Puolustusvoimissa”. Kirjeen mukaan puolustusvoimien ”kummallisuutena on uskonnon harjoittamisen pakollisuus evankelisluterilaisen kirkon jäsenille”.

Sansa neliöb. 1.-30.5.

”Vaikka perustuslain mukaan ”kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen” (PL 11 § 2 mom), Yleisen palveluohjesäännön mukaan kirkon jäsenen ”palveluvelvollisuutena” on osallistuminen kirkolliseen työhön ja siten myös uskonnon harjoittamiseen.”

Kirjeessä omatunto uskonnonharjoittamisen suhteen nähdään riippumattomana uskontokunnan jäsenyydestä. Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteeri Esa Ylikosken mukaan varusmiehen kirkon jäsenyydestä ei tulisi vetää johtopäätöstä, että esimerkiksi jumalanpalvelukseen osallistuminen olisi tämän omantunnon mukaista.

– Jäsenyydestä ei saisi aiheutua palveluvelvollisuutta. Myös kirkon jäsenellä tulisi olla oikeus omatuntonsa mukaan ratkaista, osallistuuko uskonnonharjoittamiseen vai ei.

– Siinä on muualla kuin armeijassa päädytty siihen, että ei voi tulkita niin, että kirkon jäsenyys määräisi omantunnon. Ainoana organisaationa Suomessa armeija on tulkinnut niin, että jäsenyys aiheuttaa velvoitteen.

”Haluamme keskittyä yhteiskunnallispoliittisiin kysymyksiin”

Vapaa-ajattelijain liiton kotisivujen mukaan ”Vapaa-ajattelijoiden aatteellinen tavoite on levittää uskonnoista vapaata maailmankatsomusta.” Kysyttäessä puolustusministerille osoitetun kirjeen suhdetta tähän tavoitteeseen Ylikoski vastaa toiminnan painopisteen siirtyneen nykyään selkeästi perusoikeus- ja ihmisoikeuskysymyksiin.

– Mutta kieltämättä toisaalta, kyllähän me nähdään ihan hyvänä se, jos valtion laitokset pidättäytyvät tällaisista maailmankatsomuksellisesta opetuksesta ja pidättäytyvät sekulaarietiikassa.

Hänen mukaansa Vapaa-ajattelijain liitossa pidetään hyvänä uskonnollisiin dogmeihin sitoutumattoman ajattelun leviämistä. Hänen mukaansa liiton tavoitteisiin ei kuitenkaan kuulu estää uskonnollisten yhteisöjen omaehtoista toimintaa.

– Omassa toiminnassamme haluamme keskittyä yhteiskunnallispoliittisiin kysymyksiin.