Valtaosa vangeista pitää sielunhoitoa tärkeänä

 

Kolmasosa vangeista kokee vankeusaikana muutosta uskonnollisuudessaan, yleensä hengellisyys tulee tärkeämmäksi tai arvot muuttuvat.

Kirkkohallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen selvitysraportista käy ilmi vankien arvostus vankilapappeja kohtaan.

Kirkkohallituksen ja Rikosseuraamuslaitoksen raportti on ensimmäinen Suomessa julkaistu kattava selvitys vankien uskonnollisuudesta ja hengelliseen toimintaan osallistumisesta. Nyt julkaistussa teoksessa käsitellään myös vankien sielunhoidon syitä ja kattavuutta. Uskonnonharjoittaminen on kuulunut suomalaisten vankiloiden toimintaan alusta alkaen.

Kaksi kolmasosaa naisvangeista ja yli puolet miesvangeista mieltävät itsensä uskonnolliseksi ja haluavat olla tekemisissä oman uskontokuntansa kanssa vankilassa ollessaan. 85-93 prosenttia pitää tärkeänä oman uskontokuntansa opetuksia.

Kalajoen Krist. opisto Neliöb. 8.-21.4.

Vankilapapit huolehtivat kristinuskon edustajien lisäksi myös muiden uskontojen edustajien oikeudesta tunnustaa ja harjoittaa uskoaan. He järjestävät vangille yhteyden uskonnolliseen yhteisöönsä.

Sielunhoitokeskusteluita arvostetaan

Puolet vangeista käy vankeutensa aikana sielunhoidollisia keskusteluja vankilapapin tai diakonin kanssa. Tärkeinpänä aiheena ovat ihmissuhteet, mutta keskusteluissa puhutaan myös muun muassa vankeuden aiheuttamista ongelmista. Hengellisistä ja elämänkatsomuksellisista aiheista puhutaan myös.

Vankilapapeilla onkin muihin pappeihin verrattuna poikkeuksellisen paljon sielunhoitoa työnkuvassaan. Raportin mukaan vangit toivovat papin olevan kokopäiväisesti saatavilla. Heidän mielestään on tärkeää, että pappi edustaa seurakuntaa ja on ehdottoman luotettava auttaja.

Myös eri kirkkokuntiin ja uskontokuntiin kuuluvat vangit arvostavat sielunhoidollisten keskustelujen mahdollisuutta. He ovat myös kokeneet saavansa keskustelujen kautta apua.

Valtaosa vankiloiden johtajista pitää tärkenä, että vankilassa on päätoiminen sielunhoidollinen henkilö. Lisäksi monipuolista hengellistä ohjelmistoa arvostetaan. Tämän on nähnyt vaikuttavan vankien hyvinvointiin positiivisesti.

Evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi hengellistä toimintaa järjestävät muut kirkkokunnat ja herätysliikkeet hyvässä yhteistyössä toistensa kanssa.

Lähde: Kirkon tiedotuskeskus, Uskonnonharjoittaminen vankiloissa -raportin esittelyteksti

Kuva: Pixabay/Unsplash