Ihmisiä ja ilmiöitä: Pastori Matti Hernesaho: ”Jeesus ei ole teinipojille mikään vitsi” Hyvät: Arabien parissa lähetystyötä tekevä Aaron Ibrahim kertoo miten tehdä vaikutus muslimeihin: ”Elä niin kuin opetat”

Valtaosa ehdokkaista eväisi koululaisilta hiljentymistilan

 

Valtaosa kansanedustajaehdokkaista katsoo, ettei koulujen tule osoittaa oppilaalle rukoustilaa hiljentymistä varten, vaikka oppilas sellaista pyytäisi. Asia käy ilmi Radio Dein ja Seurakuntalainen.fi:n kyselytutkimuksesta.

Tutkimuksessa kysyttiin kaikilta kansanedustajaehdokkailta: ”Tuleeko koulun osoittaa oppilaalla rukousta varten hiljainen tila, jos oppilas pyytää sellaista välitunniksi?” Kansanedustajaehdokkaista 51 prosenttia vastaa kysymykseen kielteisesti vaihtoehdolla: ”Ei, rukoustilojen osoittaminen ei ole koulun tehtävä.”

39 prosenttina ehdokkaista katsoo, että koulu voisi tällaisen tilan järjestää kaikille oppilaille uskonnosta riippumatta. Kuusi prosenttia ehdokkaista on sitä mieltä, että tilat voitaisiin myöntää kristinuskoon liittyvään rukoustoimintaan. Joka sadas ehdokas myöntäisi hiljaisen tilan vain muita kuin kristinuskoa tunnustaville koululaisille.

Dei, retroäijät, neliöb. 18.-24.6.

Kielteisimmin rukoustilojen myöntämiseen suhtautuvat perussuomalaisten ehdokkaat. Heistä 71 prosenttia katsoo, ettei rukoustilojen osoittaminen kuulu koulun tehtäviin. Päinvastaisella kannalla ovat kristillisdemokraattien ehdokkaat, joista vain 30 prosenttia katsoo, ettei koulun kuulu järjestää oppilaalle hiljentymistilaa, vaikka tämä sellaista pyytäisi.

Keskustan ehdokkaista 53 prosenttia katsoo, että koulu voisi antaa hiljentymistilan rukoushetkeä varten oppilaiden käyttöön uskonnosta riippumatta. 43 prosenttia puolueen kansanedustajista ajattelee, ettei rukoustilan järjestäminen kuulu koulun tehtäviin. Loput viisi prosenttia keskustalaisista vastaa kysymykseen ”en osaa sanoa”.

Sdp:n edustajien mielipiteet jakautuvat asiassa tasan 45-45 (%). Joka kymmenes puolueen edustaja ei halua ottaa asiaan kantaa.

Vasemmistoliiton näkemykset jakautuvat demarien tapaan tasan puolesta ja vastaan. ”En osaa sanoa” -vastauksia vasemmistoliiton edustajilta tulee hieman demareita vähemmän (6 %). Molemmat puolueet kohtelisivat kaikkia oppilaita samalla tavoin uskontokunnasta riippumatta.

Lähellä vasemmistopuolueiden jakaumaa ovat myös vihreiden kansanedustajaehdokkaiden mielipiteet. Puolet vihreistä (50 %) olisi rukoustilojen järjestämisen kannalla uskontokunnasta riippumatta. Vajaa puolet (47 %) puolueen ehdokkaista katsoo, ettei rukoustilojen järjestäminen kuulu koulun tehtäviin. Kolme prosenttia vihreistä ei halua sanoa asiasta mielipidettään.

Kokoomuslaisten enemmistön (55%) kanta on, ettei peruskoulujen tule osoittaa oppilaalle rukoustiloja, vaikka tämä sellaista pyytäisi. Kokoomuslaisista 41 prosenttia vastaa, että koulut voisivat hiljaisen tilan rukoushetkeä varten järjestää.

Tutkimus tehtiin sähköpostitse 7.-29.3.2011.  Kysely osoitettiin kaikille vaaleissa mukana olevien puolueiden ehdokkaille. Kyselyyn vastasi yhteensä 593 ehdokasta.

 
Dei, sävelmatka, artikkeliban 31.5.- (2/2)