Väitös: Nuorten aikuisten raamattupiireissä keskustellaan avoimesti

 

Riikka Nissi väittelee nuorten aikuisten raamattupiirikeskusteluista

Nuorten aikuisten raamattupiirikeskusteluja on nyt tutkittu ensimmäistä kertaa. Tutkimus on ensimmäinen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Riikka Nissin väitöksestä selviää, etteivät herätysliikkeisiin sitoutuneiden nuorten aikuisten raamattupiirit ole ristiriidattomia, vaan niissä keskustellaan Raamatun teksteistä monipuolisesti.

Pyhän tekstin tulkinta on usein varattu tietyille asiantuntijaryhmille, kuten papistolle. Nuorten aikuisten raamattupiirit ovat keskusteluiltaan kuitenkin korostetun tasavertaisia.

Tämä käy ilmi Riikka Nissin väitöskirjasta, joka tarkastelee herätyskristillisten nuorten raamattupiirejä ja niiden vuorovaikutusta. Tutkimus kuvaa, millä tavoin ja kenen toimesta piireissä tehtävät Raamatun tulkinnat muodostuvat.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

– Kysymys siitä, kenellä on oikeus tehdä tulkinta pyhäksi mielletystä tekstistä, on klassinen ja kiistelty aihepiiri uskonnossa, selvittää Nissi työnsä lähtökohtia.

Kun keskustelussa esimerkiksi otetaan puheeksi uusi tekstikohta, osoitetaan se ensin tulkinnallisesti epäselväksi ja ristiriitaiseksi. Tällainen keskustelunavaus kutsuu toisia osallistujia ratkomaan esiin nostettua ongelmaa, jolloin tulkintatyöstä tulee yhteinen.

– On eri asia ottaa jokin asia puheeksi kertomalla toisille, mitä se tarkoittaa, kuin kysymällä heiltä, mitä se heidän mielestään tarkoittaa, Nissi summaa.

– Kukaan osanottajista ei tulkitse tekstiä yksin, vaan että kaikki saavat mahdollisuuden yhtyä tekstin merkityksen koostamiseen.

Perustelut ovat arkisia

Esittämiään näkemyksiä herätyskristilliset nuoret eivät perustele ensisijaisesti raamatunviittauksilla tai muilla auktoritatiivisilla lähteillä, vaan esimerkiksi tekstin kertomusten mahdollistamilla arkisillakin päättelyketjuilla.

Nissin väitöskirjassaan saamat tulokset saattavat kieliä laajemmasta uskonnollisen viestintäkulttuurin muutoksesta.

– Piirien nuoret aikuiset eivät tyydy valmiina tarjoiltuun tietoon, vaan he haluavat hakea tekstistä tulkinnallisia haasteita ja ratkoa niitä itse, tiivistää tutkija työnsä tuloksia.

Erimielisyys tuottaa uusia näkökulmia

Tutkimus tuo myös ilmi, etteivät nuorten aikuisten raamattupiirit ole keskusteluina yksimielisiä, vaan tekstin tulkinta synnyttää runsaasti eriäviä näkemyksiä.

– Vaikka sanalla erimielisyys onkin ikävä kaiku, on kilpailevien tulkintojen esittäminen näissä tilanteissa tärkeää, jopa välttämätöntä, Nissi huomauttaa. Erimielisyydet tuovat keskusteluun uusia näkökulmia ja mahdollistavat tekstin monipuolisen ja syvällisen käsittelyn.

– Piireissä on kyllä havaittavissa selvä pyrkimys ratkaista tulkinnallinen ristiriita niin, että tekstille saadaan muodostettua yksi oikea tulkinta, mutta käytännössä tämä ei aina onnistu, Nissi kertoo.

– Se, että tekstiä ei taaskaan ymmärretty, toimii piireissä myös toistuvana yhteisen huumorin lähteenä.

Riikka Nissin suomen kielen väitöskirjan ”Totuuden jäljillä. Tekstin tulkinta nuorten aikuisten raamattupiirikeskusteluissa” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa 11.12.2010.

Tutkimuksen aineistona Suomen Evankelisluterilaisen Koululais- ja Opiskelijalähetyksen sekä Evankelisten Opiskelijoiden järjestämiä raamattupiirejä.