”Uutta tieteellistä seuraa tarvitaan, koska kristillinen kasvatus on haastettu Suomessa”

 

Tutkimusseuran perustamiskokous pidettiin Diakin Helsingin-kampuksella. Kuva: Diak/Elisa Pesola

Suomeen on syntynyt Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura. Perustamiskokoukseen osallistuneet edustivat korkeakouluja, kasvatuksen järjestöjä ja kirkon alan toimijoita.

Seuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori Pekka Launonen, varapuheenjohtajaksi professori Kati Tervo-Niemelä ja sihteeriksi toiminnanjohtaja Arja Lusa.

Kirkon alan ammattiliitoista ovat mukana Kirkon alat ry, Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT sekä Suomen kirkon pappisliitto.

Jatkis 3.3. – 17.3.2024 Neliö

KNT:n toiminnanjohtajan, Arja Lusan, mielestä uutta tutkimusseuraa tarvitaan esimerkiksi siksi, että kristillinen kasvatus on haastettu suomalaisessa yhteiskunnassa. Sen ovat tehneet muiden uskontojen ja katsomusten edustajat.

– Kristillistä kasvatus- ja nuorisotyötä on tutkittu melko vähän ja nykyinen tutkimustieto on hajallaan. Nuorisotyönohjaajan ammatti sekä kirkon kasvatus- ja nuorisotyö tarvitsevat kehittyäkseen tutkittua tietoa.

Seuran tavoite on edistää uskontojen ja katsomusten sekä kasvatuksen laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta.

Seura järjestää tutkimusalaansa liittyviä esitelmä- ja seminaaritilaisuuksia sekä julkaisee alaan liittyviä tutkimuksia.

Lähiajan tavoite on käynnistää tieteellisen aikakauskirjan julkaiseminen.

– Moniarvoistuvassa yhteiskunnassa korostuu tarve saada tutkittua tietoa eri uskontojen ja katsomusten merkityksestä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Uskontojen ja katsomusten moninaisuus lisääntyy edelleen, ja silloin on tarpeen edistää sitä, että eri uskoa, katsomusta ja vakaumusta tunnustavat ihmiset voivat elää rauhanomaisesti rinnakkain. Haluamme olla mukana tukemassa tätä kehitystä, sanoo Pappisliiton toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Uusi seura haluaa laajentaa jäsenpohjaansa niin, että mukana ovat monipuolisesti alan tutkijat sekä eri uskontojen ja katsomusten edustajat.

Seuran ensimmäinen tutkimusseminaari järjestetään 4.3.2019 Diakin Helsingin-kampuksella, jossa myös pidettiin seuran perustamiskokous 31.10.2018.

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseurassa puhetta johtaa teologian tohtori, pastori Pekka Launonen. Hän jäi Diakista eläkkeelle lokakuussa 2017 tehtyään siellä 21-vuotisen uran.