Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Uusi sopimus – kirkko tahtoo tiivistää suhteitaan lähetysjärjestöihin

 

Risto Jukko. Kuva: Heli Voipio.

Kirkko tahtoo tiivistää yhteistyötään lähetysjärjestöjensä kanssa uudella ”lähetystyön perussopimusmallilla”, jonka kirkkohallitus hyväksyi 23.4.

Nyt kirkko odottaa lähetysjärjestöjen vastausta sopimusehdotukseen.

Sopimuksella pyritään lisäämään lähetysjärjestöjen yhteistyötä sekä ”kirkon omistajuutta lähetystyössä”. Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja Risto Jukko toteaa, että sopimuksella ei tähdätä esimerkiksi yhden suuren lähetysjärjestön muodostamiseen nykyisen seitsemän järjestön sijaan.

– Sopimuksen perusidea on, että kirkon lähetysjärjestöillä on oikeuksia ja velvollisuuksia. Allekirjoittaneilla järjestöillä on kirkon lähetysjärjestön asema.

Velvollisuuksiin kuuluu muun muassa: ”Sopijajärjestö osallistuu yhteistyössä seurakuntien, hiippakuntien ja Kirkon lähetystyön keskuksen kanssa kirkon lähetystehtävän toteuttamiseen. Sopijajärjestö raportoi vuosittain keskeisistä strategisista linjauksistaan, toiminnastaan ja taloudestaan kirkon lähetystyön toimikunnalle. Lisäksi vuosittain käydään kirkon ja sopijajärjestön välillä ohjauskeskustelu. Sopijajärjestö osallistuu kirkon lähetyksen yleislinjan ja strategian käsittelemiseen kirkon lähetystyön toimikunnassa.”

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

Sopimuksen toteutumista arvioi Kirkon ulkoasiain neuvosto.

Kirkko sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään ”yhdenvertaisin perustein”. Kukin järjestö puolestaan ”tunnustaa muiden perussopimuksen solmineiden aseman kirkon lähetysjärjestöinä ja sitoutuu yhteistyöhön näiden kanssa”.

Jos kirkko katsoo, ettei järjestö noudata toiminnassaan kirkon tunnustusta ja päätöksiä eikä kirkon hyväksymää lähetysstrategiaa, sopimus voidaan irtisanoa. Tästä voi erinäisten ”sovintomenettelyiden” jälkeen pahimmillaan seurata järjestön erottaminen kirkon lähetysjärjestöjen joukosta.

Ei suoraa vaikutusta lähetysmäärärahakiistoihin

Risto Jukko kertoo, että vastaavaa sopimusta ei kirkon ja lähetysjärjestöjen välillä ole aiemmin ollut. Alustavissa neuvotteluissa lähetysjärjestöt ovat hänen mukaansa olleet myöntyväisiä sopimuksen allekirjoittamiseen.

– Sopimus pohjautuu kirkon lähetysstrategiaan, jota on toteutettu vuodesta 2010 asti. Silloin oli kolme vaihtoehtoa: nykyinen lähetysjärjestömalli, yhden lähetystoimijan malli tai tämä sopimusmalli, Jukko selventää.

Uudesta sopimuksesta seuraa muun muassa entistä tiiviimpää yhteistä lähetyskoulutusta.

– Kirkon omistajuus järjestöissä lisääntyy, ja se on lähetysstrategiankin keskeisiä periaatteita.

Monissa seurakuntayhtymissä esiintyviin lähetysmäärärahakiistoihin – eli lähetysmäärärahojen poistamiseen tietyiltä järjestöiltä naispappeus- tai homoseksuaalisuuskannan vuoksi – Jukko ei katso sopimuksen suoraan vaikuttavan.

– Tällä ei haeta niihin ratkaisua, mutta sopimuksen jälkeen määrärahapäätöksiä tehtäessä kaikkien on tiedettävä, että kaikilla sopimuksen allekirjoittaneilla lähetysjärjestöillä on sama hallinnollinen asema.

– Seurakunnat tosin tekevät jatkossakin määrärahapäätökset itsenäisesti, Jukko lisää.

Milloin paperit allekirjoitetaan?

– Toiveemme olisi, että sopimus saataisiin tehtyä kaikkien kanssa toukokuun aikana, viimeistään ennen kesälomia, Risto Jukko toteaa.

Kirkon lähetysjärjestöt ovat Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Ev. lut. Kansanlähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Lähetysseura, Suomen Pipliaseura ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

 
Artikkelibanneri perussanoma