Uusi koulutushanke tukee syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia

 

Suomen teologisen opiston rehtori Timo Lehikoinen (vas.) ja ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja Pekka Matilainen iloitsevat yhteisen hankkeen toteutumisesta. Kuva: Pia Korhonen

Syksyllä 2019 alkava koulutushanke tukee syrjäytymisvaarassa olevia aikuisia. Koulutukseen haetaan opiskelijoita diakoniatyön järjestö ViaDia ry:n kautta pääosin vankilasta ja kuntouttavasta työtoiminnasta.

Ensi syksynä Suomen teologisella opistolla alkaa uusi, matalan kynnyksen koulutus perustaitojen ja digitaalisten taitojen vahvistamiseksi. Kyseessä on kaksivuotinen opiston ja ViaDia Pirkanmaa ry:n yhteishanke Kokonaiseksi kansalaiseksi.

Suomen teologinen opisto on teologista koulutusta tarjoava kansanopisto, jonka taustayhteisönä on Suomen Vapaakirkko. ViaDia Pirkanmaa ry puolestaan on Vapaakirkon diakoniatyön järjestö ViaDian paikallisyhdistys.

IK-opisto Neliöb. 19.2.-3.3.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat yli 35-vuotiaat aikuiset, joiden edellisistä opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika, joilla ei ole ammattitutkintoa, ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta. Pääasiallisesti opiskelijoita haetaan avovankilasta ja ViaDia-yhdistyksen kuntouttavasta työtoiminnasta.

– Täällä paikataan niitä puutteita, mitä on täysivaltaisen kansalaisuuden kohdalla, kertoo Suomen teologisen opiston rehtori Timo Lehikoinen.

 

Uusi opintopolku kuntoutujille

ViaDia Pirkanmaa ry:n toiminnanjohtaja Pekka Matilainen kertoo, että kohderyhmälle ei ole juurikaan tarjolla valmentavaa koulutusta, kun taas nuorille löytyy enemmän vaihtoehtoja.

– Näillä ihmisillä on niin kaukainen kokemus opiskelusta, eivätkä he lähde helposti aikuisopintoihin mukaan. He kokevat, ettei ole kykyä lähteä, hän selittää.

Keskeistä on saada opiskeluun tarvittavia valmiuksia ja taitoja, joihin kuuluvat muun muassa digitaaliset taidot. Tarkoituksena on, että koulutus auttaa opiskelijoita hakeutumaan myöhemmin opintojen pariin ja töihin.

– Tämä lähti tuskana siitä, ettei ole löydetty haasteellisille kuntoutujille opiskelupolkua oppilaitosten järjestämistä väylistä. On kullanarvoista, että on matalamman kynnyksen keino oppia opiskelemaan ja päästä eteenpäin, Matilainen kertoo.

Keväällä hankkeen kumppaneina toimivissa avovankiloissa järjestetään lyhytkursseja, joiden perusteella vangit voivat päättää, hakeutuvatko he koulutukseen.

 

Tehtävänä on vastata sivistystarpeeseen

Ensimmäinen koulutus alkaa ensi syksynä, ja se järjestetään yhteensä kuudentoista viikon kestoisena. Koulutuksia on tarkoitus järjestää kolme kertaa, mutta kaksivuotisen pilottihankkeen jälkeen tavoitteena on vakiinnuttaa malli.

Kyseessä on Suomen teologiselle opistolle aivan uudenlainen koulutus, mutta Timo Lehikoinen näkee sen sopivan opiston luonteeseen hyvin.

– Kansanopistojen, jollainen Suomen teologinen opisto on, tehtävänä on omalta osaltaan vastata kansan sivistystarpeeseen. Tämän tyyppinen koulutus on siihen tarpeeseen vastaamista, hän selittää.

Kokonaiseksi kansalaiseksi -hanke on yhdistelmä kahdesta hankkeesta: Suomen teologisen opiston Oppimalla kokonaiseksi kansalaiseksi –hanke on kokonaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja se sai myönteisen päätöksen 27. marraskuuta. ViaDia Pirkanmaa ry:n 4. joulukuuta hyväksytty hanke Polku kokonaiseksi kansalaiseksi on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke.

Kokonaiseksi kansalaiseksi -hankkeen yhteistyökumppaneita ovat lisäksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Marttaliitto ja Rikosseuraamuslaitoksen Länsi-Suomen rikosseuraamusalue, Vilppulan vankila ja Vanajan vankilan Ojoisten osasto. Mukana hankkeen edistämisessä ovat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kansanopistoyhdistys ry.

 
Päivä artikkelibanneri syksy 2023