Uudesta testamentista uusi käännös mobiilikäyttäjille

 

Uuden testamentin Käännöstyö on jatkoa viime huhtikuussa ilmestyneelle DigiMarkukselle.

Pipliaseura aloittaa alkuvuodesta 2018 Uuden testamentin uudelleen suomentamisen. Teksti käännetään alkukielestä suoraan mobiilikäyttäjille. Käännös ei korvaa aiempia käännöksiä vaan toimii niiden rinnalla ja niitä täydentäen. Uutta käännös

Käännöstyö on jatkoa viime huhtikuussa ilmestyneelle DigiMarkukselle, joka oli Pipliaseuran vastaus Reformaation merkkivuoteen. Nyt merkkivuoden päättyessä käynnistettävä hanke hyödyntää pilottina toimineen DigiMarkuksen menetelmiä ja siitä saatua palautetta. Uuden testamentin kääntämisessä sovelletaan mm. DigiMarkuksen käännösperiaatteita ja käyttäjälähtöisen kääntämistavan mallia. Myös työ palvelualustan kehittämiseksi jatkuu. Uutta käännöstä ei ole tarkoitus painaa missään vaiheessa.

Suomennos kaikenikäisille

Uuden testamentin suomennos on tarkoitettu kaikenikäisille suomea puhuville mobiilikäyttäjille. Käännöstyössä otetaan kuitenkin huomioon 15-25-vuotiaiden kielellinen kompetenssi. Taustalla on tutkimukset ikäluokan kielentajusta, ja huomiota kiinnitetään erityisesti maatalous- ja uskonnollisen sanaston ymmärrettävyyteen.

Jalohaukat leiri vko 2

Käännöksessä pyritään välittämään alkukielen merkitykset parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on tuottaa raikasta nykysuomea, jota on helppo lukea ja kuunnella mobiililaitteelta. Asioita ja termejä avataan lauseyhteyksissä. Raamatuntekstiin liitetään myös linkityksiä taustamateriaaliin, mikä palvelee asiayhteyksien laajempaa ymmärtämistä.

Ekumeeninen ohjausryhmä

Kääntämistä varten kootaan työryhmä ja kääntäjät, joilla on käännöksen laatimiseksi tarvittava kielellinen ja eksegeettinen asiantuntemus.

Ohjausryhmä kattaa DigiMarkuksen tavoin edustajat paitsi yliopistoista myös kaikista kirkkokunnista. Ekumeenisen ohjausryhmän tehtävä on käsitellä keskeisiä teologisia ja muita periaatteellisia kysymyksiä sekä ottaa kantaa kielen merkityksiin ja tyyliin. Ohjausryhmä antaa palautetta käännöksestä hankkeen kaikissa vaiheissa. Käännöstä testataan myös erilaisilla käyttäjäryhmillä.

Käännöstyö kestää arviolta 2,5–3,5 vuotta. Hanke saa rahoitusta ev.lut. kirkon Kirkkohallitukselta;  vähemmistökirkot kattavat omien edustajiensa kulut.

Pipliaseura