Uskonnonopetus on avain muiden ymmärtämiseen

 

Uskonnonopetus kouluissa valmistaa nuoria kohtaamaan erilaisuutta ja työskentelemään eri taustoista tulevien kanssa. Oman uskonnon ymmärtäminen on avain muiden ymmärtämiseen, korostaa kansanedustaja Raija Vahasalo.

Vahasalo, joka on myös eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, on huolissaan uskonnonopetuksen asemasta koulussa. Peruskoulun tuntijakoa uudistavan työryhmän selvityksen mukaan huomattava osa rehtoreista haluaisi uskonnonopetuksen kokonaan pois koulusta.

Vahasalo alusti uskonnonopetuksesta ja koulun arvoista ekumeenisessa seminaarissa Helsingissä perjantaina.

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

– Mielestäni on oleellista oppia uskonnollisia ajattelutapoja, eettisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Nämä auttavat rakentamaan identiteettiä ja kertovat, mistä tulemme.

Vahasalon mukaan uskonnonopetus auttaa hahmottamaan ne arvot, joille yhteiskunta rakentuu.

Mikäli uskonnonopetus jätettäisiin kokonaan tuntijaon ulkopuolelle, monet oppilaat jäisivät Vahasalon mielestä myös kokonaan vaille tietoa omasta taustasta ja uskontonsa peruselementeistä.

Lisää seminaarista Sana-lehdessä