Ihmisiä ja ilmiöitä: Venäjän hyökkäys karisti Timo Soinista EU-kriittisyyden: ”Ennen katsoin tahallaan sivuun, kun sopi agendaan vetää turpaan”

”Uskonnollisten arvojen vaikutus Kiinan sosiaaliseen elämään” -tutkimushankkeelle yli 400 000 euroa Suomen Akatemialta

 

Katunäkymä Shanghaista. Kuva: Wikimedia Commons

Yhteistyö teologisen tiedekunnan ja Kiinan välillä vahvistuu. Suomen Akatemia myönsi 5.6.2018 professori Miikka Ruokasen johtamalle tutkimushankkeelle ”Uskonnollisten arvojen vaikutus Kiinan sosiaaliseen elämään” 414.000 euroa.

Yhdessä yliopiston infrastruktuurituen kanssa nelivuotisen tutkimushankkeen arvo on noin 600.000 euroa. Projektissa toimii kiinalaisia ja suomalaisia tutkijoita yhteistyössä Kiinan sosiaalitieteiden akatemian (CASS), Tsinghua-yliopiston, Renmin-yliopiston ja Minzu-yliopiston kanssa.
Suomen Akatemian rahoituspäätöksessä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dogmatiikan professori Miikka Ruokasen johtamaa hanketta kuvataan  seuraavasti:

 

”Kiinan taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen vaikutus kasvaa maailmassa, mutta maailman suurimman kansakunnan arvomaailma on murroksessa. Materialismi ja ateismi eivät anna riittävää arvoperustaa ihmisten eikä yhteiskunnan elämälle. Kiinalaiset etsivät uusia arvoja Kiinan uskonnoista, uskonnot kasvavat ja niiden yhteiskunnallinen vaikutus lisääntyy.
Tutkimushanke selvittää, millaisia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia arvoja Kiinan neljä vahvistuvaa uskonnollista traditiota, buddhalaisuus, kristinusko, islam ja konfutselaisuus tarjoavat tämän päivän kiinalaisille. Kysymme, miksi ja miten ne vaikuttavat kansakuntaan. Filosofista analyysiä soveltaen tutkimme, miten uskontoperinteiden johtavat ajattelijat julkaisuissaan soveltavat uskontojensa arvoja nopeasti muuttuviin olosuhteisiin.
Hanke piirtää kartan siitä, millaiset ideologiset muutokset vaikuttavat Kiinan tulevaisuuteen. Tulokset syventävät suomalaisten Kiina-tuntemusta. Tutkimus on ensimmäinen kattava selvitys Kiinan uskontopohjaisista arvoista; se toteutetaan suomalaisten ja kiinalaisten asiantuntijoiden yhteistyönä.”