Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Tutkimus: Homoidentiteetti siirtyy seuraavalle sukupolvelle

 

Kansasin valtionyliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan vähintään kolmannes lesboparien lapsista omaksuu homoidentiteetin.

Kiistellyn psykologi ja seksuaalisuustutkija Paul Cameronin vuonna 2006 esittämät tutkimustulokset homoseksuaalisuutta harjoittavien vanhempien kasvattamien lasten suuremmasta todennäköisyydestä ilmentää homoseksuaalista käyttäytymistä pitävät paikkansa, todetaan Yhdysvalloissa Kansasin valtionyliopistossa tehdyssä tuoreessa tutkimuksessa.

Uuden tutkimuksen toteuttanut professori Walter Schumm käytti lähteenään homoseksuaalisuutta tarkastelleita tiedekirjoja, antropologisia tutkimuksia sekä tieteellisiä artikkeleita, joiden antaman aineiston pohjalta hän päätyi vahvistamaan Cameronin hypoteesin oikeaksi.

Dei, suomigospel, neliöb. 11.-17.6.

Homoaktivistit ovat aiemmin leimanneet Cameronin epäluotettavaksi homojen vastustajaksi, ja hänen tutkimuksiaan on kritisoitu yleisesti.

Schummin tutkimuksen mukaan homoseksuaalisuutta harjoittavien vanhempien jälkeläinen tulee aikanaan omaksumaan homoseksuaalisen identiteetin laskutavasta riippuen 16-57 prosentin todennäköisyydellä. Lesboparien lasten kohdalla todennäköisyys on suurempi, sillä heistä 33-57 prosenttia oli omaksunut homoidentiteetin.

AOL News -verkkolehden mukaan Schumm tarkastelee lisäksi muun muassa tapauksia, joissa lesboäidit ovat yrittäneet painostaa tyttäriään kokeilemaan lesboutta.

Schummin mukaan vastaava ei ole yhtä yleistä miesparien kohdalla, sillä monet miespuoliset homoseksuaalisuuden harjoittajat ovat myös joskus seurustelleet naisten kanssa, kun taas useilla lesbouden harjoittajilla ilmenee usein intensiivistä miesvihaa, AOL:n artikkelissa todetaan.

Homoseksuaalina itseään pitävien määrästä on esitetty hyvin erilaisia arvioita. Tänä syksynä Britanniassa julkaistussa laajassa kyselytutkimuksessa homoseksuaaliksi itsensä määritteli joka sadas kyselyyn vastannut.

Schummin tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan Journal of Biosocial Science -lehden marraskuun numerossa.

Tiivistelmä tutkimuksesta löytyy Kansasin valtionyliopiston internet-sivuilta:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20642872 .