Tutkimukset osoittavat: Koronapandemia on lisännyt rukousta

 

Kuvituskuva: Istockphoto

Koronapandemian aikana ihmiset ympäri maailmaa ovat tehneet google-hakuja prayer (rukous) -sanalla selvästi enemmän kuin viitenä aikaisempana vuotena. Tutkimukset osoittavat, että myös varsinainen rukous on lisääntynyt.

Kööpenhaminalaisen yliopiston taloustieteen apulaisprofessori Jeanet Bentzenin mukaan rukousaiheisten google-hakujen määrä nousi raketin lailla maaliskuussa 2020, kun koronavirus levisi maailmanlaajuisesti. Aihetta on googlattu, mutta rukoilevatko ihmiset oikeasti enemmän. Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehdyt tutkimukset osoittavat rukouksen lisääntyneen.

Hyväntekeväisyysjärjestö Teardfundin Iso-Britanniassa julkaiseman tutkimuksen mukaan joka 20. aikuinen britti on alkanut rukoilla koronaeristyksen aikana, vaikka ei ole aikaisemmin rukoillut. Verkossa toteutettu tutkimus tehtiin 24.-27. huhtikuuta ja siihen vastasi 2101 aikuista. Kyselyn toteutti konsulttitoimisto Savanta ComRes. Kyselystä selvisi myös, että viisi prosenttia aikuisista, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet jumalanpalveluksiin, on katsonut tai kuunnellut niitä verkosta eristyksen aikana. Aiheesta uutisoi Church Times.

Reilu neljännes (26 %) vastaajista kertoi rukoilevansa vähintään kerran kuukaudessa. Heistä 45 prosenttia sanoi rukoilevansa, koska uskoi Jumalaan, kolmannes (33 %) rukoili, koska uskoi sillä olevan vaikutusta, 26 prosenttia kertoi rukoilevansa kriisiaikoina. Vastaajista vajaa neljännes (24 %) kertoi rukoilemisen lohduttavan ja helpottavan yksinäisyyden tunteita.

Niistä vastaajista, jotka sanoivat rukoilevansa useammin kuin kerran kuussa, suurin ikäryhmä oli nuoret aikuiset (18-24-vuotiaat). He edustivat vajaata kolmannesta (30 %) tästä ryhmästä. Neljännes vähintään kerran kuukaudessa rukoilevista oli 55 vuotta täyttäneet.

Myös Yhdysvalloista löytyy tutkimustietoa rukouksen lisääntymisestä koronakriisin aikana. Yli puolet (55%) amerikkalaisista kertoo rukoilleena koronapandemian loppumisen puolesta, selviää Pew Research Centerin kyselystä, joka julkaistiin maaliskuun lopussa. Tutkimukseen osallistui 11537 aikuista.

Selvityksen mukaan evankelikaalikristityksi itsensä luokittelevat rukoilivat herkimmin koronapandemian loppumista. Heistä 82 prosenttia kertoi rukoilevansa tätä. Myös normaalisti harvoin tai ei koskaan rukoilevista 15 prosenttia on rukoillut, että kriisi loppuisi.