Elämäntaito: Tuore tutkimus paljastaa: Pojat aiempaa uskonnollisempia, tytöt voivat huonosti ja etääntyvät uskonnosta Ihmisiä ja ilmiöitä: Ovet auki Israelin evakoille – Maailma seuraa ja kommentoi tilannetta Gazassa, Israelissa omaa surua hoidetaan auttamalla maan sisäisiä pakolaisia

Tutkija Kati Niemelä: Naiset ovat kirkon muutosagentteja

 

Kati Niemelä. KUVA: Kirkon Tutkimuskeskus.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkijan Kati Niemelän mukaan pappien suhtautumisessa Raamattuun ja kirkon oppiin on merkittäviä sukupuolten välisiä eroja.

-Raamatunlukeminen suomalaisten pappien keskuudessa on ylipäätään vähentynyt selvästi. Erityisesti naispappien Raamatun lukeminen on vähäistä.

Niemelä kertoo, että liberaali orientaatio on 2000-luvun aikana kasvanut eniten naispappien keskuudessa.

– Esimerkiksi suhtautumisessa homoseksuaalisuuteen on havaittavissa merkittävä ero miesten ja naisten välillä. Miehistä noin 50 prosenttia on perinteisellä kannalla eli pitää homoseksuaalisuuden harjoittamista syntinä. Naispapeilla vastaava lukema on vain 14 prosenttia, Niemelä havainnollistaa.

IK-opisto Neliöb. 20.11.-3.12. MJa

Niemelän mukaan naiset ovat tällä hetkellä kirkossa muutosagentteja miesten pitäytyessä herkemmin kirkon alkuperäisessä uskontulkinnassa.

– Miespapit ovat selvästi orientoituneet enemmän pitämään kiinni kirkon opista ja hengellisestä tehtävästä. Naispapit puolestaan ovat huomattavasti aktiivisempia yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Heille tärkeää on laaja-alaisuus ja monipuolinen yhteistyö erilaisten yhteiskunnallisten tahojen kanssa, Niemelä selvittää.

Selvitysten mukaan kaikista Suomen papeista 52 prosenttia lukee Raamattua omaksi hartaudekseen useamman kerran viikossa.

Niemelän mukaan nuoren polven pappien Raamatun lukeminen kaiken kaikkiaan on ohenemaan päin.

– Alle 35 vuotiaista papeista vain 32 prosenttia lukee Raamattua muun syyn kuin työn takia.

 

Lue lisää ensi viikon Uusi Tie -lehdestä (nro. 15).