Turun arkkihiippakunnan uusi piispa aloittaa helmikuussa 2021

 

Turun piispa Kaarlo Kalliala. Kuva rajattu pystykuvasta. Kuva: Kirkon kuvapankki/Jani Laukkanen

Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala jää eläkkeelle 1.2.2021. Koronapandemiasta johtuen Kallialalle on myönnetty kahden kuukauden jatkoaika piispan virassa. Alun perin hänen oli tarkoitus jäädä eläkkeelle vuoden 2020 lopussa.

Piispa Kaarlo Kalliala on 6.5.2020 ilmoittanut irtisanoutuvansa piispan virasta ja siirtyvänsä eläkkeelle. Kalliala on toiminut Turun arkkihiippakunnan piispana vuodesta 2011. Hänet valittiin piispan virkaan Turun arkkihiippakunnan
hiippakuntadekaanin virasta. Piispa Kalliala luovuttaa piispan viran tunnukset messussa Turun tuomiokirkossa 31.1.2021.

Irtisanoutumisilmoituksen ajankohtaan on vaikuttanut tuomiokapitulissa käyty keskustelu siitä, miten piispanvaalin vaatimat toimenpiteet voidaan käynnistää ja toteuttaa koronavirusepidemiasta johtuvista poikkeusoloissa. Piispan vaalin
käynnistäminen edellyttää sitä, että seurakuntien kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot pääsevät valitsemaan maallikkovalitsijat. Tuomiokapituli ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena, että päätösvalta asiassa olisi siirtynyt
kirkkoneuvostoille kirkkovaltuustojen sijaan. Lisäksi tuomiokapituli on pitänyt tärkeänä, että piispan vaali järjestetään piispa Kallialan viranhoidon aikana ja uusi piispa aloittaa välittömästi nykyisen piispan virkasuhteen päättymisen jälkeen.

Oikeus Sanaan_SEKLkesäkeräys1kk_vuosisop

Tästä syystä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on 13.5.2020 myöntänyt Kallialalle kahden kuukauden jatkoajan piispan virassa siten, että hänen viranhoitonsa päättyy 31.1.2021.

Ehdokasasettelu käynnistyy heinäkuussa

Piispan vaali käydään syksyllä 2020. Ensimmäinen vaalipäivä on torstaina 5.11.2020.  Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toinen vaalikierros käydään torstaina 3.12.2020. Uusi piispa aloittaa virassa 1.2.2021.
Piispan vaalissa äänioikeutettuja ovat arkkihiippakunnan papit ja lehtorit, hiippakunnasta hiippakuntavaltuustoon valitut maallikkojäsenet, kirkolliskokoukseen valitut maallikkoedustajat ja kirkkohallitukseen valittu maallikkojäsen, hiippakunnanseurakuntien maallikkovalitsijat sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja maallikkojäsen.

Arkkihiippakunnassa on äänivaltaisia pappeja ja lehtoreita yhteensä 596. Maallikkojäseniä valitaan yhtä monta. Valinnasta päättävät kirkkovaltuustot ja seurakuntaneuvostot.

Piispan vaalin ehdokasasettelu alkaa 6.7. ja päättyy 7.9.2020. Valtisijayhdistyksellä, jossa on vähintään 30 äänioikeutettua henkilöä, on oikeus asettaa ehdokas piispan vaalissa.