Tuore mielipidemittaus: 46 prosenttia pitäisi avioliiton miehen ja naisen välisenä

 

46 prosenttia suomalaisista säilyttäisi avioliiton miehen ja naisen välisenä. KUVA: MUSAROMANA/WIKIMEDIA COMMONS

Avioliittolain uudistaminen jakaa suomalaisten mielipiteitä. TNS Gallupin mielipidekyselyssä 46 prosenttia suomalaisista säilyttäisi avioliiton miehen ja naisen välisenä, 40 prosenttia ei kannata tätä. 14 prosenttia vastaajista ei sanonut kantaansa. Gallupin teetti Vastustamme sukupuolineutraalia avioliittolakia -kansalaisryhmä.

Kysymys oli muotoiltu: ”Kannatatko avioliittolain uudistamista siten, että avioliitto pysyy miehen ja naisen välisenä ja muut pari- tai monisuhdemuodot nimetään toisella tavoin?”

Vastaajilta kysyttiin myös, mikä olisi heidän mielestään lähtökohtaisesti paras perhemuoto adoptiolapselle. 62 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä miehen ja naisen muodostamaa perhettä parhaana vaihtoehtona. 33 prosenttia ei osannut sanoa. Muut vaihtoehdot olivat ”miehen ja miehen”, ”naisen ja naisen” sekä ”yhden vanhemman” perhe.

Karas-Sana Neliöb. 22.-28.4.

Kysely tehtiin 30.5.-4.6. ja siihen osallistui 1 100 suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

TNS Gallupin tulokset poikkeavat Taloustutkimuksen maaliskuussa tekemästä kyselystä, jonka mukaan 65 prosenttia suomalaista kannattaa niin sanottua tasa-arvoista avioliittolakia, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevilla pareilla olisi mahdollisuus solmia avioliitto. Tasa-arvoisen avioliittolain vastustajia Taloustutkimuksen kyselyssä oli vain 27 prosenttia.

 

 
artikkelibanneri Uusi Tie