Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Tulevaisuudessa seurakuntalaiset voivat säilyttää seurakunnan jäsenyyden muuttaessaan seurakuntayhtymän sisällä

 

Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook

Kirkkohallitus sai 4.5.2017 kirkolliskokoukselta kaikkiaan 17 kirkon organisaatiota uudistavaa ja seurakuntalaisten aktiivista roolia edistävää tehtävää valmisteltavaksi tai toteutettavaksi.

Turun krisitllisellä opistolla 2.-5.5. kokoontuva kirkolliskokous on päättänyt antaa kirkkohallitukselle listan tehtäviä. Kirkkohallitus esittää tehtävistä marraskuussa 2017 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle tarkemman suunnitelman aikatauluineen.

Kirkkohallitus muun muassa selvittää siirtymistä virkasuhteista työsopimussuhteisiin. Lisäksi se tekee kirkolliskokoukselle esityksen hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta ja suunnitelman kirkkotilojen kehittämisestä yhteisön keskuksiksi. Myös vapaaehtoistyötä ja seurakuntalaisten oma-aloitteista toimintaa halutaan edistää. Kirkkohallituksen tehtävänä onkin kartoittaa ja purkaa vapaaehtoistyöhön liittyviä esteitä ja tehdä niistä mahdollisia säädösmuutosesityksiä.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Kirkolliskokous hyväksyi myös ponnen, jonka mukaan seurakuntalainen voisi säilyttää seurakunnan jäsenyyden muuttaessaan seurakuntayhtymän sisällä toisen seurakunnan alueelle. Kirkkohallitus ryhtyy valmistelemaan Kirkolliskokoukselle esitystä tästä aiheesta.

Kirkolliskokouksen tekemien päätösten pohjana toimi tulevaisuusvaliokunnan mietintö laajasta kirkon tulevaisuuskomitean vuonna 2016 valmistuneesta selvityksestä.