Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

Toistuvien kanteluiden rasittama kirkkoherra toivoisi tukea tuomiokapitulilta

 

Kankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma on joutunut saman henkilön tekemän kantelun kohteeksi viidesti viimeisen neljän vuoden aikana. Kirkkoherran mukaan surullisinta ”ajojahdissa” on se, että yhden tyytymättömyys riittää maalaamaan mediaan kuvan ”riitelevästä seurakunnasta”.

– Kyllä mä näen tämän kantelukierteen niin, että kantelija on jollakin tavalla suivaantunut tai tyytymätön minuun ja haluaa jouduttaa sitä, että ymmärtäisin jättää tehtäväni. Ei se ehkä kuitenkaan kantelijan mielestä niin suuri asia ole, pidetäänkö Niinisalon kirkossa tilaisuuksia ja kuka niitä pitää, toteaa Kankaanpään kirkkoherra Keijo Rainerma.

Rainerman mukaan kantelija, Kankaanpään kirkkovaltuustoon ja -neuvostoon kuuluva Pauli Lanne, sai aiempaan kanteluun mukaan myös kirkkoneuvoston jäseniä, mutta on sittemmin jatkanut yksin.

KRS Raamattukonf. 3.-16.6.

– Kaikissa päätöksissä on todettu, että siinä määrin, kun me olemme olleet mukana, toiminnassa ei ole ollut huomautettavaa eikä lainrikkomuksia ole tapahtunut. Päätökset eivät kuitenkaan tunnu kantelukierrettä pysäyttävän.

”Olemme noudattaneet kapitulin ohjetta”

Viidestä kantelusta neljä koskee kirkkoherran mukaan samaa aihepiiriä eli yhteistyötä kappeliyhdistyksen kanssa. Myös tuore kantelu kuuluu samaan kategoriaan.

– Koska Kankaanpään seurakunnalla ei ole tällä hetkellä toimitiloja keskustassa, olen pitänyt toimintasuunnitelman mukaisia raamattuopetustilaisuuksia Niinisalon kirkossa. Nyt tämä kantelija on katsonut, että nämä tilaisuudet ovat olleet kappeliyhdistyksen toimintaa ja minulla olisi täytynyt olla sivutoimilupa, Rainerma selventää viimeisimmän kantelun taustaa.

Kirkkoherra kertoo kapitulin ohjeistuksen sallivan seurakunnan papin osallistumisen kappeliyhdistyksen kerran kuukaudessa järjestettävään jumalanpalvelukseen. Hän sanoo toimittaneensa messun viime vuoden aikana kahdesti. Muiden pappien hän laskee osallistuneen yhteensä kolmesti.

– Todellisuudessa minä ja papit olemme noudattaneet hyvin tarkasti kapitulin ohjetta.

Lisäksi Rainerma kertoo Niinisalon kirkossa järjestetyn myös muita tilaisuuksia, jotka kuitenkin ovat olleet Kankaanpään seurakunnan järjestämiä eikä kappeliyhdistyksen toimintaa, joksi kantelija on tilaisuudet laskenut.

”Tuomiokapitulin tulisi tukea alaistaan”

– Onhan se raskasta ja myös aikaa vievää. Surullisimpana koen kuitenkin sen, että yksi kantelija riittää siihen, että media uutisoi, että ”taas Kankaanpään seurakunnassa riidellään”. Sama henkilö viiden samaa asiaa koskevan kantelun kanssa riittää siihen, että näin todetaan.

Hänen mielestään myös tuomiokapitulin toimintamallissa olisi kehittämisen varaa. Rainerma toivoisi kapitulilta selkeää lakiin vetoavaa päätöstä siitä, että kantelut ovat aiheettomia. Näin kantelukierre saataisiin loppumaan, kun ei jäisi ”loputtomasti varaa spekuloinnille”.

– Kyllä mulla sellainen toivomus on, että tällaisessa tilanteessa piispa ja hänen johtamansa tuomiokapituli asettuisivat alaistansa tukemaan, että saataisiin kantelut päättymään.

 

Kuva: Sanna Krook /Kirkon kuvapankki