Teologinen ala on synkkä poikkeus työllisyyden kohentuessa

 

Kuva: Aarne Ormio, Kirkon kuvapankki

Vaikka korkeakoulutettujen työttömien määrä on vähentynyt vuodessa ennätyksellisen paljon, teologinen ala synkistää tilaston.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akava julkaisi tuoreimman työttömyyskatsauksensa keskiviikkona 23.8.

Sen mukaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä vähenee harvinaisen nopeaan tahtiin.

Dei Neliöb. 14.11.-4.12. MJa

Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2017 heinäkuun lopussa yhteensä 52 493. Vähennystä vuotta aiempaan verrattuna tuli 5 958 henkilöä eli 10,2 prosenttia.

Akavan mukaan tämä on kaikkien aikojen suurin vuoden aikana tapahtunut vähenemä.

Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 26 215 (−11,3 %) ja ylemmän 24 543 (−9,0 %). Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä 1 735 (−9,5 %).

Kaikkiaan heinäkuun 2017 lopussa työttömiä työnhakijoita oli Suomessa 315 101, joka on 11,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Edellisvuoteen verrattuna työttömien määrä kasvoi edelleen teologisen alan (+2,2 %) ja oikeustieteen maistereilla (+0,6 %).

Akava kuitenkin ilmoittaa, että oikeustieteen osalta kyseessä on eräänlainen tilastoharha: vuotta aiemmin työttömyys laski poikkeuksellisen nopeasti, joten verrattaessa tätä vuotta viime vuoteen, työttömyys näyttäisi kasvaneen.

Myös työttömien lääkäreiden määrä lisääntyi.