Teologia tarjoaa vaihtoehtoisen reitin yliopistoon – suursuosio yllätti

 

Professori Lauri Thurén teologian osastosta kertoo teologian olevan ala, jolle pyritään usein vähän vanhempana. Kuva: Itä-Suomen yliopisto.

Itä-Suomen yliopiston teologian osaston ja Avoimen yliopiston tarjoamat teologian väyläopinnot ovat osoittautuneet erittäin suosituksi. Kaikki 20 aloituspaikkaa täytettiin kahdessa minuutissa.

Opiskelijat valittiin ilmoittautumisjärjestyksessä. Uudistettu väylä avaa erilaisen mahdollisuuden aloittaa läntisen teologian tutkintotavoitteinen opiskelu. Väyläpilotin myötä entistä suurempi opiskelijajoukko pystyy aloittamaan läntisen teologian tutkintotavoitteisen opiskelun ilman valintakoetta avoimessa yliopistossa. Väylään ei myöskään enää vaadita niin paljon opintoja kuin aiempina vuosina.

– Kun opiskelijavalinnat uudistuvat vuoteen 2020 mennessä, tavoitteenamme on Toinen reitti yliopistoon (TRY) -hankkeessa kehittää myös avoimen yliopiston väylää yhtenä opiskelijavalintamuotona todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalla. Hankkeessa käydään valtakunnallisella tasolla keskustelua yhteisistä linjauksista ja hyvistä käytänteistä, kertoo suunnittelija Ulla Kekäläinen Avoimesta yliopistosta.

Dei Neliöb. 9.2.-3.3.

Kekäläisen mukaan teologian väyläpilotti toimii loistavana esimerkkinä siitä, miten innostuneesti tiedekunnissa lähdettiin kehittämään aikuisopiskelijoille soveltuvia opiskelu- ja ohjausmuotoja. Väyläpilotissa panostettiin myös tiedotukseen, jotta opiskelijoille muodostuisi mahdollisimman realistinen kuva teologian tutkinto-opiskelusta.

– Opiskelijat tietävät saavansa tutkinto-opiskelupaikan, kunhan ovat suorittaneet opinnot kriteereiden mukaisesti. 29 opintopisteen laajuiset opinnot suoritetaan vuoden aikana verkossa.

Professori Lauri Thurén teologian osastosta kertoo teologian olevan ala, jolle pyritään usein vähän vanhempana.

– Hakijoilla saattaa olla jo toinen ammatti, ja he ovat muualla töissä. Tällöin on paljon helpompi aloittaa verkko-opiskelulla kuin muuttaa uudelle opiskelupaikkakunnalle.

TRY toimii Thurénin mukaan myös hyvänä vaihtoehtona silloin, jos ylioppilaskokeet eivät sujuneet aikoinaan hyvin tai jos pääsykokeisiin ei ehdi lukea.

– Joka tapauksessa olemme todella ällistyneitä teologian tämänvuotisesta suosiosta.

Kaikki väyläopintoihin valitut opiskelijat, jotka läpäisevät väyläpilottiin kuuluvat opintojaksot vähintään hyvin tiedoin, valitaan tutkinto-opiskelijoiksi keväällä 2020. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön erilaisia reittejä korkeakouluopintoihin. Toinen reitti yliopistoon -hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja siinä on mukana 11 yliopistoa ja useita eri oppiaineita.