Tapio Luoma ja Björn Vikström toiselle kierrokselle arkkipiispan vaalissa

 

Arkkipiispanvaalin toinen kierros käydään Tapio Luoman ja Björn Vikströmin välillä torstaina 1. maaliskuuta. Kuva: Kirkon kuvapankki Markku Pihlaja.

Arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros on käyty tänään. Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma sai suurimman äänisaaliin. Toiseksi tuli Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström, joka jatkaa Luoman kanssa toiselle kierrokselle.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispan vaalin ensimmäinen kierros on käyty tänään torstaina 8.2.2018. Vaalissa eniten ääniä, 38 prosenttia eli 259 ääntä, sai Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma. Toiseksi vaalissa tuli Porvoon hiippakunnan piispa, dosentti Björn Vikström. Hän sai 26 prosenttia annetuista äänistä eli 179 ääntä.

Koska kukaan ehdokkaista ei saanut vaalin ensimmäisellä kierroksella  yli puolta ehdokkaiden yhteenlasketuista äänimääristä, käydään toinen vaalikierros torstaina 1.3. Tapio Luoman ja Björn Vikströmin välillä.

Perheniemi neliöb. 1.9.- MJa

Arkkipiispan vaalissa mukana olleista ehdokkaista kolmanneksi tuli yliopisto-opettaja, teologian tohtori Heli Inkinen 97 äänellä (14%). Sleyn lähetysjohtaja, teologian tohtori Ville Auvinen sai 89,33 ääntä (13%) kansanedustaja, teologian tohtori Ilkka Kantola 58,33 ääntä (8%). Vaalin äänestysprosentti oli 92.

Turun arkkihiippakunnan äänioikeutettujen äänten painoarvoa vähennettiin tähän vaaliin aiempiin arkkipiispanvaaleihin verrattuna, Turun arkkihiippakunnan äänioikeutetut antoivat kolmasosaääniä ja muualla maassa äänestäneet kokonaisia ääniä.

Äänioikeus arkkipiispan vaalissa on arkkihiippakunnan papeilla ja lehtoreilla sekä seurakuntien valitsemilla maallikkovalitsijoilla. Maallikkovalitsijoita on yhtä monta kuin hiippakunnan äänioikeutettuja pappeja ja lehtoreita eli 603. Äänivaltaisia ovat myös kaikki kirkolliskokousedustajat sekä hiippakuntavaltuustojen, tuomiokapitulien ja kirkkohallituksen jäsenet. Kaikkiaan äänioikeus vaaleissa on 1525 henkilöllä.

Uusi arkkipiispa aloittaa tehtävässään kesäkuun 2018 alussa.