Yleinen: Arvio: Joulun ihme valkokankaalla 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto vetoaa hallitukseen turvapaikanhakijoiden puolesta, jotta työperäinen oleskelulupa ei estyisi

 
nainen-katsoo-sälekaihtimien-välistä-ilme-on-vakava

Kuvituskuva: Istockphoto

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kantaa huolta hallituksen hankkeesta estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oikeus hakea työperäistä oleskelulupaa.

Voit lukea vetoomuksen kokonaisuudessaan alta:

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen vetoomus

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kantaa äärimmäistä huolta hallituksen hankkeesta estää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden oikeus hakea työperäistä oleskelulupaa.

Sansa Neliöb. 14.11.-13.12. MJa

Seurakunnissa ja kirkoissa kohtaamme ihmiskohtaloita ja inhimillistä hätää, joiden olemassaoloa on vaikea Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa edes kuvitella. Toimimattomista prosesseista kärsivien ihmisten määrä on viime vuosina lisääntynyt vallanpitäjien päätösten seurauksena. Nyt hallitus aikoo lisätä näitä ongelmia entisestään.

Oleskeluluvan epääminen maahantulosäännösten kiertämisen perusteella johtaa tietyissä tapauksissa kohtuuttomuuteen. Monet turvapaikanhakijoina Suomeen tulleet ovat päätyneet hakemaan työperäistä oleskelulupaa turvapaikkaprosessin pitkittyessä vuosienkin mittaiseksi. He ovat työllistyneet aloille, joissa on ollut työvoimapulaa ja joiden kohdalla on tehty erillinen työvoimatarpeen arviointi.

Heitä siis tarvitaan Suomessa ja heistä on tullut osa ympäröivää yhteisöään. On kohtuutonta ajatella sekä henkilöiden itsensä että työnantajien kannalta, että heidän seuraava oleskelulupahakemuksensa voitaisiin peruuttaa vetoamalla maahanmuuttosäännösten kiertämiseen. Tätä mahdollisuutta hakea työperustaista oleskelulupaa voivat käyttää vain ne, joiden henkilöys pystytään matkustusdokumenttien avulla tunnistamaan. Turvapaikkaprosessi ei tälläkään hetkellä ole työluvan väylä, vaan on erillinen prosessinsa.

Huolestuttavaa on myös vaatimus henkilöyden todistamisesta oleskeluluvan perusteena. Turvapaikanhakijana Suomeen tuleva ei voi turvautua oman kansallisvaltionsa viranomaisiin hakeakseen matkustusasiakirjoja. Henkilöyden todistamisesta ei tule tehdä estettä oleskeluluvan hakemiselle humanitaarisen suojelun osalta eikä sitoa osaksi maahanmuuttosäännösten kiertämistä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto vetoaa lainvalmistelijoihin, hallitukseen ja eduskuntaan, että se säilyttää ihmisten yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon perusteluissaan. Oikeus työhön ja oikeus kansainvälisen suojelun hakemiseen ovat perusihmisoikeuksia (Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus artiklat 14 ja 23).