Suomalaisten usko Jumalaan ja kristillisiin oppeihin on vähentynyt

 

Kristillisiin opetuksiin uskominen Suomessa on entistä heikompaa. Suomalaisista runsas neljännes (27 %) ilmoitti Kirkon tutkimuskeskuksen marraskuussa 2011 teettämässä kyselyssä uskovansa kristinuskon Jumalaan. Vuoden 2007 kyselyyn verrattuna osuus on pudonnut kymmenellä prosenttiyksiköllä. Ateismi on sen sijaan kasvanut. Yli viidennes suomalaisista (21 %) ilmoitti, ettei usko Jumalan olemassaoloon. Osuus on noussut kaikkien aikojen suurimmaksi.

Vajaa neljännes (23 %) ilmoitti uskovansa Jumalaan toisin kuin kirkko opettaa ja noin joka kuudes (17 %) on jumalauskostaan epävarma. Lisäksi Jumalan olemassaoloa epäileviä oli 7 prosenttia. Viisi prosenttia vastaajista ei halunnut ilmoittaa kantaansa.

Kyselyssä tiedusteltiin lisäksi suomalaisten suhtautumista keskeisiin kristillisiin oppeihin, kuten Jeesuksen neitseestä syntymiseen, jumalallisuuteen, kuolleista nousemiseen ja toiseen tulemiseen. Näiden oppien kohdalla on nähtävissä hyvin selvää laskua vuonna 2007 toteutettuun kyselyyn verrattuna. Vuonna 2007 noin 63 prosenttia piti oppia Jeesuksesta Jumalan Poikana vähintään todennäköisenä, vuonna 2011 vastaava luku oli enää 41 prosenttia. Myös esimerkiksi Jeesuksen ylösnousemuksen, neitseestä syntymisen ja toisen tulemisen sekä Saatanan olemassaolon kohdalla kyselyn tuloksissa oli tapahtunut selvää laskua edelliseen kyselyyn nähden. Kysymyksen ”Jeesuksen opetukset ja elämänohjeet soveltuvat oman aikamme elämänohjeiksi” kohdalla pudotus oli pienempi. (2007: 71%, 2011: 58% piti vähintään todennäköisenä)

SRO-ARK, neliöb. 18.7.-14.8. MJa

Tutkimuksen Kirkon tutkimuskeskukselle toteutti TNS Gallup Oy internetpaneelina. Aineisto koostuu 4 930 henkilön vastauksista. Vastaajat edustavat Suomen 15-75-vuotiasta väestöä. Vuonna 2007 vastaava kysely toteutettiin käyntihaastatteluin 1030 henkilön otannalla.

Menetelmien eroista johtuen havainnot eivät ole täysin vertailukelpoisia, vaan lähinnä suuntaa-antavia. Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Kimmo Ketolan mukaan erot ovat kuitenkin niin suuria, että ne eivät johdu pelkästään menetelmien eroista.

– Näitä tuoreen tutkimuksen lukuja voidaan arvioida muutaman prosenttiyksikön korkeammiksi, mutta se ei muuta suurta kuvaa.

 

Lisätietoa kyselyn tuloksista Kirkon tiedotuskeskuksen uutisessa.

Lue myös: Suomalaiset myönteisiä uskonnon näkymiselle valtion laitoksissa