Uutiset: Intialainen Vishal Mangalwadi toivoo länsimaiden palaavan koulujensa ja yliopistojensa kristillisille juurille

Suomalaiset myönteisiä uskonnon näkymiselle valtion laitoksissa

 

Enemmistö suomalaisista suhtautuu myönteisesti kristillisten kulttuuripiirteiden näkymiseen kouluissa ja muissa valtion laitoksissa. Valtaosan mielestä Suvivirsi kuuluu koulujen kevätjuhlaan ja kristillinen ohjelma joulujuhlaan. Myös uskonnonopetusta kannattaa enemmistö. Tämä käy ilmi Kirkon tutkimuskeskuksen teettämässä kyselyssä useista aihepiireistä, jotka koskevat kirkon ja valtion yhteistyötä.

Kirkon tutkimuskeskuksen teettämä kysely toteutettiin marraskuussa 2011. Kyselyyn osallistui lähes 5000 vastaajaa.

Erittäin tai melko myönteisesti suvivirren laulamiseen koulun kevätjuhlissa suhtautui 84 prosenttia kyselyyn vastanneista. Lähes kolme neljäsosaa suhtautui myönteisesti myös koulujen joulujuhlien kristilliseen ohjelmaan. Vain neljä prosenttia suomalaisista suhtautuu suvivirteen kielteisesti. Kymmenesosa ei halua kristillistä ohjelmaa koulujen joulujuhlaan.

Dei  Eurovaalit neliöb. 7.5.-3.6.

Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista suhtautui myönteisesti myös koulujen uskonnonopetukseen. Vastaavasti noin 20 prosenttia vastanneista suhtautui siihen kielteisesti.

Erittäin myönteisesti suhtaudutaan myös vankilapappien työhön vankiloissa sekä sotilaspappien työhön puolustusvoimissa. Lähes neljä viidesosaa suomalaisista suhtautuu kyselyn mukaan vankilapappeihin myönteisesti ja vain neljä prosenttia kielteisesti. Noin kolme viidestä suhtautuu myönteisesti myös valtiopäivien avajaisjumalanpalvelukseen.

Naiset myönteisempiä uskonnon esilläololle kuin miehet

Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat miehiä myönteisemmin kysymyksiin, jotka koskivat uskonnon esillä pitämistä kouluissa. Naisista 69 prosenttia piti koulujen uskonnonopetusta myönteisenä, miehistä samoin suhtautui vain 54 prosenttia. Naisista 77 prosenttia suhtautui myönteisesti joulujuhlien kristilliseen ohjelmaan ja 88 prosenttia suvivirren laulamiseen kevätjuhlissa.

Myönteisyys lisääntyi vanhemmissa ikäryhmissä ja harvaan asutuilla alueilla. Koulutustaso ei juurikaan vaikuttanut asenteisiin. Samat painotukset uskontomyönteisyydessä näkyivät myös vankiloita, puolustusvoimia tai valtiopäivien avajaisjumalanpalvelusta koskevissa kysymyksissä.