STM:n työryhmä erimielinen eutanasian laillistamisesta –  saattohoidon kehittäminen etusijalle

 

Kuvituskuva: iStockphoto

Asiantuntijoista koostuva itsenäinen työryhmä ei esitä yksimielistä näkemystä lääkäriavusteisen itsemurhan tai eutanasian laillistamisesta. Lääkäriliitto vastusti eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa.

Lääkäriliitto vastusti eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa mietintönsä jättäneessä asiantuntijaryhmässä, joka oli saanut pohtia ihmiselämän lopuvaiheessa tehtäviä hoitoratkaisuja. Lääkäriliiton vaatimus on, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon voimvaroja tulee lisätä välittömästi.

– Palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon niin, että kaikilla on tasavertainen oikeus inhimilliseen ja hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon. Eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon puutteita, katsoo Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki.

Missiokampanja ilmainen (IRR-TV)

Lääkäriliiton mielestä eutanasian tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatu hyvälle tasolle. Liiton mukaan tämä merkitsee sitä, että palliatiivisen hoidon ja saattohoidon voimavaroja tulisi lisätä välittömästi. Myös henkilöstön koulutusta ja hoitojen saatavuutta on liiton mielestä välttämätöntä parantaa.

Lääkäriliitto myös lääkäriavusteista itsemurhaa ongelmallisena.

– Lääkärin ammattieettinen velvollisuus suojella elämää ja lääkkeiden määräämistä koskevat rajoitukset ovat ristiriidassa kuoleman jouduttamisen kanssa, Myllymäki sanoo.

Loppuraporttinsa valmiiksi saanut työryhmä on hahmotellut mahdollista harkintaa varten kaksi säädösluonnosta lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta. Kolmas vaihtoehto on pitäytyä nykyisessä lainsäädännössä.

Työryhmä nostaa esiin erityisesti sen, että lääkärin oikeudellinen asema on epäselvä, mikäli lääkäri avustaisi potilasta itsemurhassa.

Asiantuntijatyöryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja niiden saatavuutta sekä osaamista lisätä.

 
Dei, artikkeliban. 29.6.- MJa