Ihmisiä ja ilmiöitä: Onnellisuusprofessori Markku Ojanen: Iloa ja elinvoimaa ikävuosiin

STM:n päätös varmisti Ollaan ihmisiksi! -hankkeen startin

 

Elina Lamminmäki kutsuu Raamattuopistolle lähimmäispalvelusta kiinnostuneita maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Kuva: Taneli Törölä

Suomen Raamattuopiston Säätiö käynnistää laajan vanhusten lähimmäispalveluhankkeen maaliskuun alussa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti RAY:n avustuspäätöksen, joka kattaa hankkeen tärkeimmät kulut. Ollaan ihmisiksi! -hanke pyrkii lieventämään pääkaupunkiseudun ikäihmisten turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Käynnistyvää hanketta johtaa Raamattuopistolla Elina Lamminmäki, joka on aiemmin toiminut talon Kunnossa kaiken aikaa -linjan vastaavana opettajana. Osa-aikainen projektityöntekijä kutsutaan aisapariksi mahdollisimman pian.

STM:n vahvistama RAY:n avustus kattaa kummankin palkan sekä muut toimintaan kohdistuvat kulut.

SEKL neliöb. 13.-16.6.

Lamminmäki kutsuu kaikkia lähimmäispalvelutyöstä kiinnostuneita Raamattuopistolle yhteiseen ajatustenvaihtoon maaliskuun ensimmäisenä päivänä kello 14.

– Kaikkia tarvitaan: omien kokemusten jakajia, suunnittelijoita, uuden kehittelijöitä sekä erityisesti niitä, jotka lähestyvät yksinäisiä tai saattavat heitä toisten yhteyteen!

Kevään mittaan käynnistyy toiminta, joka on käytännössä esimerkiksi sitä, että vapaaehtoiset vierailevat vanhusten luona kodeissa ja laitoksissa.

– Tavoite on lisätä ikäihmisten hyvinvointia sekä vähentää yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta niillä senioreilla, joiden elämä syystä tai toisesta rajoittuu seinien sisälle – olipa kyseessä oma koti, palvelutalon asunto tai hoivakodin huone.

– Itsenäisesti asuvia autamme selviytymään kotona pidempään. Kohderyhmästä ei rajata mitään senioriryhmää pois, sairaudenkaan perusteella.

Toiveet elävät myös siitä, että hanke johdattaisi eri sukupolvia luontevaan kanssakäymiseen.

Toisaalta mukaan kutsutaan sellaisia ikäihmisiä, jotka pystyvät kouluttautumaan ja ryhtymään lähimmäisiksi yksinäiselle tai useammalle.

Raamattuopistolla on ennakoitu Ollaan ihmisiksi! -hanketta viime vuonna. Teemaan liittyen järjestettiin mm. viikonlopun mittaiset lähimmäispalvelun peruskurssi ja saattohoidon koulutus.

Yhteistyökumppaneita ovat aluksi ainakin Espoon kaupunki, Espoon seurakuntien diakoniatyö ja Espoon vapaaehtoisverkosto.

Ollaan Ihmisiksi! -hanke kuuluu RAY:n Eloisa ikä -ohjelmaan.