Yleinen: Tuomas Enbuske kuvaa luterilaista uskoaan: ”Ei kielilläpuhumista, ei ikoneja, ei suitsukkeita – Sana riittää”

Seurakuntien uusi eläkerahastomaksu tulee rasittamaan seurakuntien taloutta

 

Kirkon talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin kirkolliskokouksessa. Kärkihankkeina on muun muassa osallistujien kokemuksia kartoittava jumalanpalvelushanke ja verkkohankkeita. Reformaatio 500 -merkkivuoden 2017 valmistelua pyritään hoitamaan osana virkatyötä. Seurakuntien uusi eläkerahastomaksu tulee rasittamaan seurakuntien taloutta suuresti.

Kirkolliskokous hyväksyi Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2015 esityksen mukaisesti.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä seurakuntien uusi eläkerahastomaksu vuodelle 2013 on 1,2 prosenttia.

Janoinenlammas.fi neliöb.8.5.-4.6.

– Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kerätä seurakunnilta ensi kaudella 10 miljoonaa euroa. Maksu tulee rasittamaan seurakuntien taloutta merkittävästi, mutta uutta maksua pidetään eläkejärjestelmän turvaamiseksi välttämättömänä. Jatkossa eläkerahastomaksua ei kuitenkaan ole syytä paljonkaan nostaa”, talousarviota esitellyt talousvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Simola sanoi.

Seurakuntien, kirkon ja kirkollisten yhdistysten työnantajan eläkemaksu vuodelle 2013 on 28 prosenttia palkkasummasta. Lisäksi työntekijät maksavat eläkelain mukaisen eläkemaksun.

Kirkkohallituksen perustoiminta kasvaa 3,5 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna. Kirkkohallitus säästää muun muassa muuttamalla pienempiin toimitiloihin vuonna 2014, lisäämällä etäkokouksia sekä kehittämällä henkilöstön osaamista.

Edustaja Sammeli Juntunen esitti muutosta Kirkon tiedotuskeskuksen ohjelmatuotannon sisältöön muun muassa Horisontti-ohjelmaan. Juntusen kannatetun ehdotuksen mukaan kanaville tulisi tarjota ohjelmia kristinuskon sisällöstä ja sen liittymäkohdista ihmisten elämän kysymyksiin. Äänestyksessä talousvaliokunnan esitys hyväksyttiin äänin 57-48.

Edustaja Antti Siukonen puolestaan esitti määrärahan siirtoa rippikoulumateriaalin tuottamiseen HEV-hankkeelta kirkon kasvatus- ja perhetyölle. Talousvaliokunnan esitys hyväksyttiin äänin 55-49. 

Kirkon strategiset kärkihankkeet hyväksyttiin

Jumalanpalvelushankkeeseen nimetyt seurakunnat kehittävät Meidän kirkko 2015 -strategian mukaisesti jumalanpalveluksia. Hankkeen tueksi toteutetaan tutkimus, jossa selvitetään seurakuntalaisten jumalanpalvelukokemuksia ja -toiveita. Hankkeelle varataan 120 000 euroa vuodelle 2013. Seurakuntarakenteiden kehittämishanke puolestaan valmistelee kirkon paikallistason rakenneuudistusta.

Hengellinen elämä verkossa -hankekokonaisuus sopeutetaan kirkkohallituksen organisaation sisälle, toisaalta osaksi seurakuntien, hiippakuntien ja järjestöjen toimintaa. Hankkeeseen varataan yhteensä 1,8 miljoonaa euroa vuosina 2013 ja 2014.

Seurakuntien ja kirkon verkkohankkeen tavoitteena on jatkossa yksi yhteinen toimintamalli ja verkkopalveluympäristö. Vuosille 2013-2014 seurakuntien ja kirkon yhteisen verkkohankkeen rakentamiskustannuksiin on varattu 1 320 000 euroa ja jatkuviin ylläpito- ja kehittämiskustannuksiin 550 000 euroa vuodessa.

Kirjuria ja muita yhteisiä tietojärjestelmiä kehitetään edelleen. Tämä pitää sisällään myös muut kirkon yhteisen IT-ympäristön vaatimat kehityskohteet, kuten tietoturvatason ylläpitämisen.

Reformaatio 500 -merkkivuoden 2017 valmistelua pyritään hoitamaan osana virkatyötä eivätkä juhlasuunnitelmat saa olla liian kalliita.

Kirkkohallituksen strategian toimeenpanohanke, Kirkon yhteisen strategian päivitys, tulevaisuusselonteon valmisteluun varataan 150 000 euron suuruinen määräraha.

Vuoden 2014 seurakuntavaalien suunnittelu aloitetaan syyskaudella 2012. Hankkeen aikana varaudutaan seurakuntavaalien tieto- ja tulospalvelujärjestelmän sekä vaalikoneen toteuttamiseen ja ylläpitämiseen.